{{ toggleLabel }}
A

Adress

Skyddsvärnet i Göteborg
Haga kyrkogata 6
411 23 Göteborg

Våra verksamheter

Ringövarvet är ett marint återbruk där både båtar och människor får chans att komma på rätt köl. Här bedriver vi arbetsträning i en kreativ och unik miljö.

Att ha en sysselsättning och ekonomisk trygghet är viktigt för hur vi människor mår genom livet. Ett arbete att gå till skapar möjlighet till försörjning, ger oss ett sammanhang, skapar relationer och tillit till andra människor och bidrar till sammanhållning och integration. Detta är viktiga pusselbitar för att kunna vara delaktig i samhällslivet och för att känna egenmakt.

Att ha en svag förankring på arbetsmarknaden under en längre period ger långsiktigt negativa konsekvenser på såväl hälsa som andra livsvillkor.  Det ligger därför i samhällets intresse att skapa förutsättningar för alla att ha en sysselsättning, särskilt för dem som har lite extra svårt att komma i arbete. Skyddsvärnets arbetsträning på Ringövarvet är vårt bidrag till mer jämlika förutsättningar i arbetslivet.

Vad är Ringövarvet?

Ringövarvet ligger på Ringön, alldeles vid vattnet på Hisingen i centrala Göteborg. Vi är ett marint återbruk där både båtar och människor får chans att komma på rätt köl, sida vid sida. Verksamheten har en stark social gemenskap där yrkeskunniga och erfarna handledare arbetar tillsammans med personer som av olika skäl står långt från arbetsmarknaden. På Ringövarvet står hållbarhet i fokus, både ekologisk, social och ekonomisk. I våra stora lokaler på Ringön ryms en trä- och plastverkstad, en svets- och motorverkstad, en lager- och demonteringshall samt en second-hand butik där du kan hitta det mesta till din båt.

Vad innebär det att arbetsträna på Ringövarvet?

På Ringövarvet vill vi ge dig utmaningar som kan ta dig närmare arbetslivet och en framtida anställning. På vägen erbjuds du dagligt stöd av våra erfarna handledare.

Efter att ni har kontaktat oss bokar vi ett studiebesök hos oss på Ringövarvet. Där efter upprättar vi gemensamt med dig och din handläggare en genomförandeplan. I din genomförandeplan skapar vi ett individuellt schema för arbetsträningen med anpassning efter din förmåga och dina mål.

Skyddsvärnet erbjuder arbetsträning i en kreativ och välkomnande miljö på Ringövarvet. Här arbetar våra handledare sida vid sida med våra deltagare inom marint återbruk, båtrenovering och service, skeppshandel och kapell- och segelsömnad.

Arbetsträningen på Ringön är HBTQI-certifierad.

För mer information om placeringar och avtal,
kontakta Moa!

Moa Hallmyr

Områdeschef Stöd och skydd

moa.hallmyr@skyddsvarnet.org 0701-496958