{{ toggleLabel }}
A

Adress

Skyddsvärnet i Göteborg
Haga kyrkogata 6
411 23 Göteborg

Våra verksamheter

LANDA är ett projekt för att stödja långtidsarbetslösa att etablera sig på arbetsmarknaden. Det är ett samverkansprojekt mellan Samordningsförbundet, Skyddsvärnet i Göteborg, Stadsmissionen och Göteborgs Stad.  

LANDA hjälper dig in på arbetsmarknaden. Vill du delta i projektet? Ansök här!

Ladda ner ansökningsblankett

Projekt LANDA är ett nu avslutat projekt med stöd av Svenska ESF-rådet.

LANDA syftar till att utveckla nya modeller för att utveckla nya innovativa metoder för att stödja arbetslösa samt samarbetsformer mellan offentliga- och civila samhällsorganisationer samt med privata näringslivet. Projektet erbjuder stöd till arbetssökande genom coachning och individuella samtal, arbetsträning och gruppaktiviteter.

Verksamheten pågick mellan den 1 september 2020 och februari 2023 och är ett projekt med stöd av ESF-rådet.

Projektet vänder sig till:

  • Nyanlända med sammansatt problematik som befinner sig i ett tidigt skede av sin etableringsprocess och som riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden och i långvarigt utanförskap.
  • Individer som befinner sig i långvarigt utanförskap med arbetslöshet i kombination med andra hinder som ohälsa och bristande kunskaper i svenska språket.
  • Långtidsarbetslösa kvinnor och män i åldrarna 18–64 år, som har svårt att tillgodogöra sig Arbetsförmedlingens insatser samt ordinarie verksamhet inom Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsförvaltningen (ARB Vux) i Göteborgs stad, och som har långvarigt eller mycket långvarigt beroende av olika bidrag för sin försörjning såsom försörjningsstöd.

LANDA syftar till att skapa förändringar

På individnivå:

  • Förstärka individers egenmakt och egen försörjning.

På organisationsnivå:

  • Nya modeller för att stödja individer genom bättre samarbete.

På strukturnivå:

  • Bidra till ett hinderlöst arbetsliv där alla individer får plats utifrån den egna förmågan.

Vill du ha mer information om projektet kontakta:

Mats Hedenskog
mats.hedenskog@skyddsvarnet.org