{{ toggleLabel }}
A

Adress

Skyddsvärnet i Göteborg
Haga kyrkogata 6
411 23 Göteborg

Idéburen vård och omsorg sedan 1914

Skyddsvärnet i Göteborg är en ideell förening som grundades 1914. Föreningen vilar på humanistisk grund och är religiöst och politiskt obunden. Vi tillhör den idéburna sektorn och återinvesterar vårt överskott direkt i verksamheten. Vårt syfte är att förebygga social utslagning och skapa bättre förutsättningar för människor med psykosociala problem. Vi vill också verka mobiliserande och opinionsbildande i viktiga samhällsfrågor.

Skyddsvärnet driver bland annat halvvägshus för kriminalvårdens klienter, skyddat boende för utsatta kvinnor, fältarbete, lägenhetsavdelning med stöd för människor som av olika skäl står långt från bostadsmarknaden, ungdomsverksamheter och arbetsmarknadsprojekt. Sedan 2022 driver vi också flyktingboende för Ukrainare i samarbete med Göteborgs Stad.

Psykisk hälsa har alltid varit en viktig grundpelare i Skyddsvärnets arbete. Vi är stolta över vår unika socialmedicinska mottagning, som ger klienter i alla våra verksamheter tillgång till specialistläkare inom psykiatri, psykolog och sjuksköterska vid behov. Genom åren har behov och problematik förändrats i takt med samhällsutvecklingen, men i grunden är Skyddsvärnets målgrupper desamma som för hundra år sedan – socialt utsatta människor.

Vi samarbetar med vår systerorganisation Skyddsvärnet anno 1910 – med säte i Stockholm. Vi har skilda organisationer och styrelser men jobbar med likartade frågor. Se länk: Skyddsvärnet anno 1910.

Våra verksamheter Organisationen Kontakta oss

Vår vision

Att utifrån en humanistisk grundsyn motverka social utslagning av individer och grupper.

Vår värdegrund

Respektera alla människors lika värde.

Möta varje människa med lyhördhet och aktning.

Se hela människan och människors samhälleliga villkor.

Tro på människors vilja och förmåga att frigöra sina inneboende resurser och styra sina liv.

Verksamhet byggd på värdegrund innebär

Professionell praktik i förening med engagerad medmänsklighet och solidaritet.

Arbetet bedrivs utifrån varje människas unika livssituation där individens egna resurser och önskemål tillvaratas.

Ett flexibelt och mångfacetterat stöd där psykoterapeutiska, sociala och praktiska insatser alterneras utifrån den enskilda individens livssituation och förväntningar.

Verka mobiliserande och opinionsbildande i viktiga samhällsfrågor.

Skyddsvärnet i siffror

Våra medarbetare

Vi är stolta över vår kompetenta och mångfacetterade personalgrupp, som alla jobbar för att skapa en bättre värld som bygger på medmänsklighet, ett respektfullt förhållningssätt och tro på varje individs förmåga till förändring och utveckling. Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Läs mer om våra medarbetare

Det här gör vi

Vårt syfte är att förebygga social utslagning och skapa bättre förutsättningar för människor med psykosociala problem och i olika former av utanförskap.  Våra verksamheter spänner från skyddade boenden till psykologmottagning, arbetsmarknadsinsatser och ungdomscenter. Gemensamt är tron på varje människas förmåga att styra sitt eget liv. Vi är politiskt och religiöst obundna och återinvesterar vårt överskott i verksamheten, så att vi kan göra mer för fler.

Opinionsbildning

Skyddsvärnet vill verka opinionsbildande i viktiga samhällsfrågor. Det gör vi bland annat genom Famna, riksorganisationen för idéburen välfärd i Sverige, som bedriver informations- och påverkansarbete om frågor som rör utveckling och tillväxt inom idéburen svensk välfärd. Men också genom att skriva debattartiklar, medverka i media genom reportage och intervjuer, delta i konferenser och seminarier, samverka med andra organisationer och sitta med i brukarråd, utredningar och expertgrupper.

På vår facebooksida uppdaterar vi regelbundet kring frågor som står oss varmt om hjärtat. Följ oss gärna där.

Pressrum

Systerorganisation

Det finns ytterligare ett Skyddsvärn i Sverige och det är Skyddsvärnet – anno 1910 med säte i Stockholm. Vi har skilda organisationer och styrelser men jobbar med likartade frågor.

Skyddsvärnet — anno 1910

Kontakta oss

Kontakta oss gärna om du har frågor om vår verksamhet. Om du har pressrelaterade frågor, besök vårt pressrum.

Mats Hedenskog

Direktor/VD

mats.hedenskog@skyddsvarnet.org 0734-15 15 01