{{ toggleLabel }}
A

Adress

Skyddsvärnet i Göteborg
Haga kyrkogata 6
411 23 Göteborg

Idéburen vård och omsorg sedan 1914

Skyddsvärnet i Göteborg är en ideell förening som grundades 1914. Föreningen vilar på humanistisk grund och är religiöst och politiskt obunden. Vi tillhör den idéburna sektorn och återinvesterar vårt överskott direkt till verksamheten. Syftet med vår verksamhet är bl.a. att förebygga social utslagning och skapa bättre förutsättningar för människor med psykosociala problem. Vi vill också verka mobiliserande och opinionsbildande i viktiga samhällsfrågor.

Vi driver halvvägshus för kriminalvårdens klienter, utslussboende och referensboendes för personer som behöver olika former av psykosocialt stöd, fältarbete, ungdomscenter för ungdomar som saknar nätverk och stöd till utsatta kvinnor. Verksamheten finns i centralt i Göteborg. Våra 45 referens- och träningslägenheter finns utspridda inom flera stadsdelar.

På vår socialmedicinska mottagning finns psykolog och psykiatriker som erbjuder öppenvård till de personer som är aktuella inom våra verksamheter. Vi har ramavtal med Kriminalvården, Göteborgs stad samt ytterligare ett femtiotal kommuner.

Skyddsvärnet har i dag ett fyrtiotal medarbetare. Vi har både beteendevetare och samhällsvetare som jobbar hos oss.

Våra verksamheter Organisationen Kontakta oss Skyddsvärnets stadgar

Vår vision

Att utifrån en humanistisk grundsyn motverka social utslagning av individer och grupper.

Vår värdegrund

Respektera alla människors lika värde.

Möta varje människa med lyhördhet och aktning.

Se hela människan och människors samhälleliga villkor.

Tro på människors vilja och förmåga att frigöra sina inneboende resurser och styra sina liv.

Verksamhet byggd på värdegrund innebär

Professionell praktik i förening med engagerad medmänsklighet och solidaritet.

Arbetet bedrivs utifrån varje människas unika livssituation där individens egna resurser och önskemål tillvaratas.

Ett flexibelt och mångfacetterat stöd där psykoterapeutiska, sociala och praktiska insatser alterneras utifrån den enskilda individens livssituation och förväntningar.

Verka mobiliserande och opinionsbildande i viktiga samhällsfrågor.

Skyddsvärnet i siffror

POP IN möter många unga

Trots pandemin hölls 2 500 möten och samtal på POP IN under 2020. Läs mer om verksamheten här.

Skyddsbussen besöks av alla åldrar

Antal besökare på Skyddsbussen under 2019.

Antal ungdomar på Värnet

Under 2019 hade Värnet 2 458 besök av 402 ungdomar.

Våra medarbetare

Vi är stolta över vår kompetenta och mångfacetterade personalgrupp, som alla jobbar för att skapa en bättre värld som bygger på medmänsklighet, ett respektfullt förhållningssätt och tro på varje individs förmåga till förändring och utveckling. Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Läs mer om våra medarbetare

Det här gör vi

Vårt syfte är att förebygga social utslagning och skapa bättre förutsättningar för människor med psykosociala problem och i olika former av utanförskap.  Våra verksamheter spänner från skyddade boenden till psykologmottagning, arbetsmarknadsinsatser och ungdomscenter. Gemensamt är tron på varje människas förmåga att styra sitt eget liv. Vi är politiskt och religiöst obundna och återinvesterar vårt överskott i verksamheten, så att vi kan göra mer för fler. 

Opinionsbildning

Skyddsvärnet vill verka opinionsbildande i viktiga samhällsfrågor. Det gör vi bland annat genom Famna, riksorganisationen för idéburen välfärd i Sverige, som bedriver informations- och påverkansarbete om frågor som rör utveckling och tillväxt inom idéburen svensk välfärd. Men också genom att skriva debattartiklar, medverka i media genom reportage och intervjuer, delta i konferenser och seminarier, samverka med andra organisationer och sitta med i brukarråd, utredningar och expertgrupper. 

På vår facebooksida uppdaterar vi regelbundet kring frågor som står oss varmt om hjärtat. Följ oss gärna där.

Pressrum

Systerorganisation

Det finns ytterligare ett Skyddsvärn i Sverige och det är Skyddsvärnet – anno 1910 med säte i Stockholm. Vi har skilda organisationer och styrelser men jobbar med likartade frågor.

Skyddsvärnet — anno 1910

Kontakta oss

Kontakta oss gärna om du har frågor om vår verksamhet. Om du har pressrelaterade frågor, besök vårt pressrum.