Om oss

Idéburen vård och omsorg sedan 1914

Skyddsvärnet i Göteborg är en ideell förening som grundades 1914. Föreningen vilar på humanistisk grund och är religiöst och politiskt obunden. Vi tillhör den idéburna sektorn och återinvesterar vårt överskott direkt till verksamheten. Syftet med vår verksamhet är bl.a. att förebygga social utslagning och skapa bättre förutsättningar för människor med psykosociala problem. Vi vill också verka mobiliserande och opinionsbildande i viktiga samhällsfrågor.

Vi driver halvvägshus för kriminalvårdens klienter, utslussboende och referensboendes för personer som behöver olika former av psykosocialt stöd, fältarbete, ungdomscenter för ungdomar som saknar nätverk och stöd till utsatta kvinnor. Verksamheten finns i centralt i Göteborg. Våra 45 referens- och träningslägenheter finns utspridda inom flera stadsdelar.

På vår socialmedicinska mottagning finns psykolog och psykiatriker som erbjuder öppenvård till de personer som är aktuella inom våra verksamheter. Vi har ramavtal med Kriminalvården, Göteborgs stad samt ytterligare ett femtiotal kommuner.

Skyddsvärnet har i dag ett trettiotal medarbetare. Vi har både beteendevetare och samhällsvetare som jobbar hos oss.

Läs vår jubileumsbok som gavs ut då vi firade 100 år 2014

Systerorganisation

Det finns ytterligare ett Skyddsvärn i Sverige och det är Skyddsvärnet – anno1910 med säte i Stockholm. Vi har skilda organisationer och styrelser men jobbar med likartade frågor. Se länk: Skyddsvärnet – anno 1910