{{ toggleLabel }}
A

Adress

Skyddsvärnet i Göteborg
Haga kyrkogata 6
411 23 Göteborg

Våra verksamheter

Boendet Victor ger samlat stöd till en utsatt grupp

Sök tjänsten som boendeombud!

Boendet Victor ger samlat stöd till en utsatt grupp

Skyddsvärnet i Göteborg har ingått ett partnerskap med Göteborgs Stads nya boende för hemlösa, Victor, som vänder sig till människor som lever i kortsiktiga eller andra tillfälliga boenden samt stöttar dem som finns mellan olika boendeformer och ofta lever i stor utsatthet. Boendet Victor är ett mindre boende jämfört med Nya tillfället och med mer stöd. Här ska de boende få hjälp med grundläggande behov som boende och mat, men också med beroende och psykiska sjukdomstillstånd och hjälp att komma i gång med något meningsfullt att göra.

Stöd att skapa ett socialt sammanhang – Skyddsvärnets boendeombud
Personal från Skyddsvärnet ska stötta de boende att skapa ett socialt sammanhang och nätverk utanför boendet. Det kan vara att följa med på besök hos myndigheter eller på aktiviteter som ordnas av olika brukarorganisationer.

Mer om boendet Victor

Stadsmissionen ska leverera maten till boendet och göra caféet till en trygg mötesplats för de boende.

Två gånger i veckan är en sjuksköterska från Sahlgrenska universitetssjukhusets LARO-mottagning på boendet. LARO står för läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende och är en behandling som ges till personer med ett svårt opioidberoende. Målet är att rädda liv, då nästan alla narkotikarelaterade dödsfall orsakas av opioider. Sjuksköterskan ger behandling på plats till de som är inskrivna i behandlingsprogrammet, fångar upp de som halkat ur och hjälper dem som är intresserade att ansöka. Hon delar också ut överdosmotgiftet Naloxon.

-Vi har fått ett fantastiskt gensvar från brukarna. De känner ofta att de inte hittar hjälpen eller så missar de sin besökstid, här kan de gå rakt ut från sin rum och in på sjuksköterskans kontor och få hjälp. Det har skapat en stor trygghet, säger Christian Kanold, enhetschef.

Från och med 30 januari kommer också en sjuksköterska från ACT Göteborg vara placerad på boendet. Sjuksköterskan ska arbeta tillsammans med boendepersonalen och erbjuda stöd till de som lider av en samsjuklighet, det vill säga som både besväras av psykisk ohälsa och ett beroende.

-Det kan vara allt från att skriva remisser till att vara ett bollplank till personalen kring läkemedel och andra medicinska frågor, säger Christian Kanold.

För några veckor sedan flyttade också Smedjans sysselsättningscenter in i lokalerna. Smedjan är Socialförvaltningen Sydvästs sysselsättningsverksamhet för människor i hemlöshet. Tanken är att de boende ska kunna delta i olika aktiviteter som passar dem.

-Musik, träning eller reparera möbler – vad det blir för aktiviteter ska de boende komma fram till tillsammans med personalen på Smedjan. Målet är att starta de första grupperna i januari, säger Christian Kanold.

Dialog med polisen och företagare om tryggheten
Han tycker att den första tiden på boendet över lag har varit lugn, även om hot- och våldssituationer har förekommit. De flesta i samband med inflytt, vilket inte är ovanligt för målgruppen.

– De kommer ofta från en mycket stressig gatumiljö. Innan de fått sin sömn, mat och landat i att det faktiskt är här de ska bo så kan det ske incidenter. Men det har inte skett några händelser utanför boendet, säger Christian Kanold.

Boendet har ordningsvakt på plats dygnet runt och har regelbunden dialog med polisen och företagarna om tryggheten i området. Man har också satsat på att förbättra boendemiljön och göra uteplatsen mer trivsam för att de boende ska vilja vara där i stället för utanför boendet. Infravärme, kontakter för att ladda telefonen och bättre belysning är några åtgärder. Det finns också planer på att starta ett konstprojekt tillsammans med de boende för att göra det finare inne i huset.

Sammantaget har boendet fått en bra start, tycker Christian Kanold.

-Men vi kommer behöva åtminstone ett år för att bli den verksamhet vi vill. Det tar tid att få allt på plats och att skapa förtroende hos de vi är till. Det måste vi bygga långsiktigt, säger Christian Kanold.

Fakta om boendet Victor
– För personer från 25 år som lever i hemlöshet och har en beroendeproblematik. Många av de boende har en samsjuklighet.
– Brukarna är kortsiktigt, vilket innebär att brukarna bor här 3–18 månader. Under boendetiden får de stöd att komma vidare till ett mer permanent boende och hjälp med bland annat beroende, psykiska sjukdomstillstånd och att komma igång med meningsfulla aktiviteter.
– Boendet har två avdelningar med 18 platser vardera. En av avdelningarna är nu fullbelagd. Den andra öppnar gradvis, fyra platser i taget, för att det ska bli en lagom takt på inflyttningen.
– Boendet samarbetar med sjukvården för att erbjuda behandlingsinsatser inom beroendevården och psykiatrin. En sjuksköterska från LARO-mottagningen är på boendet två gånger i veckan. Från och med 30 januari kommer en sjuksköterska från ACT Göteborg finnas på plats i lokalerna. Fram tills sjuksköterskan är på plats stöttar mobila resursteamet med psykiatri- och sjukvårdskompetens.
– Boendet samarbetar med Stadsmissionen och Skyddsvärnet genom idéburna offentliga partnerskap (IOP). Stadsmissionen levererar mat till boendet och Skyddsvärnet stödjer de boende att komma ifrån hemlöshet och skapa ett hållbart nätverk.
– I lokalerna finns också Smedjans sysselsättningscenter som erbjuder erbjuda fler typer av sysselsättning och fysisk aktivitet.