{{ toggleLabel }}
A

Adress

Skyddsvärnet i Göteborg
Haga kyrkogata 6
411 23 Göteborg

Våra verksamheter

Boendet Victor ger samlat stöd till en utsatt grupp.

Johan Gustavsson

Områdeschef Boende och integration

johan.gustavsson@skyddsvarnet.org 0703-78 01 87

Boendet Victor ger samlat stöd till en utsatt grupp

Skyddsvärnet i Göteborg har ingått ett partnerskap med Göteborgs Stads nya boende för hemlösa, Victor, som vänder sig till människor som lever i kortsiktiga eller andra tillfälliga boenden samt stöttar dem som finns mellan olika boendeformer och ofta lever i stor utsatthet. Boendet Victor är ett mindre boende jämfört med Nya tillfället och med mer stöd. Här får de boende hjälp med grundläggande behov som boende och mat, men också med beroende och psykiska sjukdomstillstånd och hjälp att komma i gång med något meningsfullt att göra.

Stöd att skapa ett socialt sammanhang – Skyddsvärnets boendeombud
Personal från Skyddsvärnet stöttar de boende att skapa ett socialt sammanhang och nätverk utanför boendet. Det kan vara att följa med på besök hos myndigheter eller på aktiviteter som ordnas av olika brukarorganisationer.

Se film om boendeombudens arbete på Victor:

 

Fakta om boendet Victor
– För personer från 25 år som lever i hemlöshet och har en beroendeproblematik. Många av de boende har en samsjuklighet.
– Brukarna är kortsiktigt, vilket innebär att brukarna bor här 3–18 månader. Under boendetiden får de stöd att komma vidare till ett mer permanent boende och hjälp med bland annat beroende, psykiska sjukdomstillstånd och att komma igång med meningsfulla aktiviteter.
– Boendet har två avdelningar med 18 platser vardera. En av avdelningarna är nu fullbelagd. Den andra öppnar gradvis, fyra platser i taget, för att det ska bli en lagom takt på inflyttningen.
– Boendet samarbetar med sjukvården för att erbjuda behandlingsinsatser inom beroendevården och psykiatrin. En sjuksköterska från LARO-mottagningen är på boendet två gånger i veckan. En sjuksköterska från ACT Göteborg finnas på plats i lokalerna.
– Boendet samarbetar med Stadsmissionen och Skyddsvärnet genom idéburna offentliga partnerskap (IOP). Stadsmissionen levererar mat till boendet och Skyddsvärnet stödjer de boende att komma ifrån hemlöshet och skapa ett hållbart nätverk.
– I lokalerna finns också Smedjans sysselsättningscenter som erbjuder erbjuda fler typer av sysselsättning och fysisk aktivitet.