{{ toggleLabel }}
A

Adress

Skyddsvärnet i Göteborg
Haga kyrkogata 6
411 23 Göteborg

Våra verksamheter

Skyddsvärnets verksamheter syftar till att uppnå långsiktig förändring och ge varje person vi möter verktyg att själv forma sitt liv. Vi har ett platt och obyråkratiskt arbetssätt som bottnar i beprövad vetenskap och professionalism. Med det i ryggen kan vi snabbt fatta beslut och ställa om verksamheten efter samhällets skiftande behov. Vi vågar prova nya och individuellt anpassade vägar att hjälpa människor ur utsatthet. Läs mer om våra verksamheter här.

Kontakta oss

Hör gärna av dig om du vill veta mer om våra verksamheter eller har idéer kring samverkan och utveckling.

Emma Bertling Forseth

Utvecklingschef

emma.forseth@skyddsvarnet.org 0708-72 66 71

Vi jobbar efter Skyddsvärnsandan; människors lika värde och vilja till förändring, det vill säga hjälp till självhjälp. Den boende är i fokus och ska få känna delaktighet i allt vi gör.

Vår vision och värdegrund

Vår vision är ett humant och solidariskt samhälle där vi inte längre behövs – där ingen längre är socialt utsatt eller utslagen. Vägen dit består av professionella, psykoterapeutiska, sociala och praktiska insatser som ger hjälp till självhjälp.

Läs mer om oss