{{ toggleLabel }}
A

Adress

Skyddsvärnet i Göteborg
Haga kyrkogata 6
411 23 Göteborg

Våra verksamheter

Skyddsbussen finns för att öka tryggheten i Göteborg, och parkerar på platser som kan upplevas stökiga och otrygga.

Caroline Sheela Karlsson

Områdeschef Stöd och skydd

caroline.sheela.karlsson@skyddsvarnet.org 0723-92 19 95

Vill du bli volontär på Skyddsbussen? Hör gärna av dig till oss!

Ansök

Ökad vuxennärvaro med Skyddsbussen

Skyddsvärnets Skyddsbuss är en trygghetsskapande verksamhet som parkerar på platser som kan upplevas otrygga och där behovet av vuxennärvaro är stort. Personalen (minst fyra personer, varav två anställda och två-fyra volontärer) serverar kaffe, pratar och ger information och hänvisning till hjälpinsatser och stödaktiviteter.

Personalen är utbildad inom HLR, missbruksproblematik, lågaffektivt bemötande och fältarbete. Verksamheten syftar till att skapa trygghet och trivsel till alla som vistas i området, men har ett särskilt fokus på stöd och insatser till ungdomar och unga vuxna. Med verksamheten önskar vi även öka engagemanget för vuxenvandring i området, genom att rekrytera volontärer från närområdet.

Kartläggning är en viktig del av arbetet. Skyddsbussens personal för statistik över antal möten och hur arbetet fortskrider. Vi kartlägger ålder, kön och sociala behov. Genom tät dialog med polis och respektive stadsdelsförvaltning kan vi följa upp resultatet av vår närvaro kontinuerligt.

Skyddsbussen finns sedan 2018 i centrala Göteborg (primärt Järntorget och Brunnsparken) under fredags- och lördagsnätter. Under 2020 startades verksamhet upp även i Frölunda och Tynnered på vardagskvällar.

Insatsen finansieras av Göteborgs stad samt med insamlade medel. Vill du att Skyddsbussen finns även i din stadsdel? Kontakta oss gärna!

Se filmer om Skyddsbussen här nedan: