{{ toggleLabel }}
A

Adress

Skyddsvärnet i Göteborg
Haga kyrkogata 6
411 23 Göteborg

Våra verksamheter

Skyddsbussen finns för att öka tryggheten i Göteborg, och parkerar på platser som kan upplevas stökiga och otrygga.

Johan Gustavsson

Områdeschef Boende och integration

johan.gustavsson@skyddsvarnet.org 0703-78 01 87

Vill du bli volontär på Skyddsbussen? Hör gärna av dig till oss!

Ansök

Ökad vuxennärvaro med Skyddsbussen

Skyddsvärnets Skyddsbuss är en trygghetsskapande verksamhet som parkerar på platser som kan upplevas otrygga och där behovet av vuxennärvaro är stort. Personalen (minst fyra personer, varav två anställda och två-fyra volontärer) serverar kaffe, pratar och ger information och hänvisning till hjälpinsatser och stödaktiviteter.

Personalen är utbildad inom HLR, missbruksproblematik, lågaffektivt bemötande och fältarbete. Verksamheten syftar till att skapa trygghet och trivsel till alla som vistas i området, men har ett särskilt fokus på stöd och insatser till ungdomar och unga vuxna. Med verksamheten önskar vi även öka engagemanget för vuxenvandring i området, genom att rekrytera volontärer från närområdet.

Kartläggning är en viktig del av arbetet. Skyddsbussens personal för statistik över antal möten och hur arbetet fortskrider. Vi kartlägger ålder, kön och sociala behov. Genom tät dialog med polis och respektive stadsdelsförvaltning kan vi följa upp resultatet av vår närvaro kontinuerligt.

Skyddsbussen finns sedan 2018 i centrala Göteborg (primärt Järntorget och Brunnsparken) under fredags- och lördagsnätter.

Insatsen finansieras av Göteborgs stad samt med insamlade medel. Vill du att Skyddsbussen finns även i din stadsdel? Kontakta oss gärna!

Verksamheten under år 2022:

Under 2022 har Skyddsbussen bedrivit sin verksamhet främst kring Järntorget och Brunnsparken. Under samtliga skollov har bussen utöver den ordinarie personalen utökats med trygghetsvandrare som har fältat i närområdet där bussen varit uppställd. Det har ökat området man kan ge trygghet och stöd i och man har på detta sätt kunnat nå många fler människor med sina insatser.

Då hela poängen med en buss är att den ska vara mobil och snabbt kunna flyttas vid behov, har den vid flera tillfällen under året också flyttats runt och bland annat stärkt upp tryggheten vid Götaplatsen och runt Heden. Under Gothia Cup var Skyddsbussen och fältare på plats vid Heden tillsammans med representanter från Göteborgs stad. Ett av de viktigaste uppdragen för Skyddsbussen är att möta upp de unga och vara nära dem samt att slussa dem till andra stödinsatser som är öppet under dagarna. De lotsar också många hemlösa till bland annat stadens boendelösningar, härbärgen och center mot hemlöshet. Verksamheten får mycket positiv feedback från förbipasserande om att de bidrar till trygghet och att det är skönt att någon finns på plats för att kunna hjälpa till i olika situationer.

Se filmer om Skyddsbussen här nedan: