{{ toggleLabel }}
A

Adress

Skyddsvärnet i Göteborg
Haga kyrkogata 6
411 23 Göteborg

Synpunkter och felanmälan

Har du synpunkter på vår verksamhet? Berätta det för oss. Vi tycker det är värdefullt att ta del av dina synpunkter, såväl positiva som negativa. Det ger oss möjlighet att förbättra vår verksamhet. Här kan du också lämna felanmälan på ditt boende.

Välj formulär nedan. Om du bor i våra lägenheter eller boenden och vill göra en felanmälan väljer du Felanmälan. Ditt mail skickas direkt till vår fastighetsskötare som återkommer inom kort. Vill du lämna en synpunkt eller framföra klagomål på någon av våra verksamheter väljer du Synpunkter. Ditt ärende tas om hand av ansvarig chef och vi återkommer snarast till dig. Du kan vara anonym – men då kan vi inte återkomma till dig och berätta hur vi följt upp din synpunkt.

Det här händer när du skickat in formuläret

Alla synpunkter och klagomål utreds och dokumenteras. Om du uppgivit namn och adress skickar vi en bekräftelse om att vi erhållit dina synpunkter. När ditt ärende är utrett får du besked om vilka eventuella åtgärder vi kommer att vidta för att kunna förbättra eventuella brister.

Personuppgifterna i det ärende som synpunkten/klagomålet utgör eller ger upphov till behandlas endast för ändamålet att utreda och hantera klagomålet/synpunkten samt för att vidta de eventuella åtgärder som kan komma att krävas. Gallring av personuppgifter sker omgående efter det att en synpunkt/ett klagomål eller ett ärende till följd av en inkommen synpunkt/klagomål har blivit slutligt handlagt och avslutat  och allra senast inom två (2) månader från det att handläggningen avslutats.