{{ toggleLabel }}
A

Adress

Skyddsvärnet i Göteborg
Haga kyrkogata 6
411 23 Göteborg

Integritetspolicy och personuppgifter

Vi på Skyddsvärnet vill att du skall känna dig trygg i alla kontakter med oss. Vi värnar om dina personuppgifter och strävar alltid efter att behandla och skydda dem på bästa sätt. Denna integritetspolicy beskriver hur Skyddsvärnet Göteborg hanterar och behandlar dina personuppgifter, i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR, EU Regulation 2016/679), som ersatt personuppgiftslagen (PUL).

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs och att inte spara dem längre än nödvändigt.

Policyn gäller i alla sammanhang, när du besöker vår hemsida, när du är i kontakt med oss via e-post, sociala medier eller via annat elektroniskt forum m.m.

Policyn gäller oavsett hur du kommer i kontakt med oss: som gåvogivare, medlem, deltagare, brukare, gäst, anställd, volontär, samarbetspartner eller bara allmänt intresserad. För anställda finns utöver detta en specifik personuppgiftspolicy som regleras i anställningsavtalet.

I vilka sammanhang samlar vi in personuppgifter?

Uppgifter du själv lämnar till oss:

Om du blir medlem i Skyddsvärnet
Namn, adress, födelseår, e-postadress och telefonnummer.

Om du gör en intresseanmälan för att få hjälp
Namn, telefonnummer och e-postadress.

Om du ger en gåva
Beroende på betalmetod så samlar in vi exempelvis namn, telefonnummer och e-postadress.

Om du anmäler dig som volontär
Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer.

Om du skriver eller kommenterar på våra sociala medier
Namn, IP-adress samt eventuella övriga personuppgifter som du anger i ditt inlägg eller kommentar.

Uppgifter som samlas in när du använder webbplatsen

När du anmäler dig som volontär, skänker en gåva eller skickar ett meddelande via hemsidan sparar vi din IP-adress, förutom de uppgifter du själv registrerar vid användningstillfället.

Användning av cookies

Skyddsvärnet Göteborg använder cookies (eller kakor). Det är små textfiler som lagras i besökarens webbläsare och används för webbstatistik, att spara information och beteende samt optimera upplevelsen när du besöker Skyddsvärnets webbplats.

Ändamål för insamling av personuppgifter

Skyddsvärnet Göteborg behandlar dina uppgifter i syfte att:

  • Kommunicera med dig.
  • Administrera ditt volontärskap, ditt medlemskap eller givande.
  • Besvara kundserviceärenden och felanmälan.
  • Ge dig information som är anpassade efter de uppgifter vi har om dig.
  • Analysera beteenden och statistik för att förbättra våra erbjudanden, tjänster och vår kommunikation samt fullgöra rättsliga förpliktelser.

Behandling av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till oss ger du tillåtelse att Skyddsvärnet registrerar, lagrar och behandlar uppgifter i enlighet med det syfte som är avsett.

Samtycke

När ditt samtycke krävs för en behandling ska Skyddsvärnet alltid informera om detta innan du lämnar ditt samtycke. Du har också alltid rätt att återkalla ett samtycke.

Återkalla ett samtycke

Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig i att du har lämnat ett samtycke till behandlingen har du rätt att återkalla ditt samtycke.

För att återkalla ditt samtycke, använd dig av instruktionerna du fick när du lämnade ditt samtycke eller använd våra kontaktuppgifter som finns i slutet av policyn.

Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Skyddsvärnet kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in.

Personuppgifter kan lämnas ut till externa parter som ska behandla dem för Skyddsvärnets räkning, exempelvis leverantörer vi samarbetar med för att driva vår verksamhet, till exempel IT-leverantörer, tryckeri eller andra tjänsteleverantörer som vi har personuppgiftsbiträdeavtal med. Det är dock alltid Skyddsvärnet som ansvarar för behandlingen och de externa parterna får inte behandla personuppgifterna för något annat ändamål än det som vi har instruerat dem om.

Rättelser, begränsningar och radering

Du har alltid rätt att begära att få felaktiga uppgifter rättade eller att behandlingen ska begränsas. Du kan också begära att få dina personuppgifter raderade.

Lagring av personuppgifter

Volontärskap och gåvor

Dina personuppgifter lagras av Skyddsvärnet Göteborg så länge du är aktiv som volontär. Dina personuppgifter raderas 36 månader efter att ditt volontärskap avslutats eller efter din senaste gåva/kontakt. Vissa uppgifter kan komma att sparas längre beroende på överordnande lagstiftning såsom bokföringslagen.

Om du har lämnat en intresseanmälan

Om du har samtyckt till behandling via en intresseanmälan till oss, till exempel skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev och lämnat ditt medgivande till behandlingen så behåller vi dina uppgifter så länge som du inte avregistrerat dig från det som du har samtyckt till.

Säker behandling av personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Skyddsvärnet Göteborg. Vi har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis är våra databaser skyddade genom behörighetsstyrning, anti-virusskydd och brandvägg.

Kontakt

Tack för att du har läst vår integritetspolicy. Har du synpunkter, frågor eller vill kontakta oss angående denna policy hör av dig till: info@skyddsvarnet.org