{{ toggleLabel }}
A

Adress

Skyddsvärnet i Göteborg
Haga kyrkogata 6
411 23 Göteborg

Organisationen

I över hundra år har Skyddsvärnet arbetat för att hjälpa människor som på grund av sociala problem, missbruk, kriminalitet eller psykisk ohälsa hamnat utanför i samhället. Skyddsvärnets verksamheter ligger i centrala Göteborg och föreningens arbete bedrivs i nära samarbete med kriminalvård och socialtjänst.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss på Skyddsvärnet om du har frågor eller synpunkter om verksamheten.

Mats Hedenskog

Direktor/VD

mats.hedenskog@skyddsvarnet.org 0734-15 15 01

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen för Skyddsvärnet består av områdeschefer för respektive avdelningar samt stödfunktioner. Gruppen leds av Skyddsvärnets direktor Mats Hedenskog.

Styrelse

Skyddsvärnet har en styrelse som bär det är yttersta ansvaret för verksamheten. Styrelsen väljs av medlemmarna vid årsstämman. Vi strävar efter en så bred kompetens som möjligt i vår styrelse. Olika erfarenheter och synsätt hos ledamöterna berikar Skyddsvärnets kompetens och gör oss bättre rustade i vårt arbete.

Civilsamhället och idéburna organisationer är viktiga komplement i ett fungerande välfärdssamhälle. Som stadsdelsdirektör i Västra Göteborg hade jag ett nära samarbete med flera idéburna organisationer och vi hade definitivt inte klarat vårt uppdrag utan deras engagemang och arbete.

Verksamhetsberättelser

Läs gärna våra verksamhetsberättelser. Där beskrivs lite mer utförligt vad vad som gjorts under året samt hur ekonomin har varit.

Bli medlem

I svåra tider behövs den idéburna sektorn mer än vanligt. Hjälp oss fortsätta göra nytta för människor som har det tufft genom att bli medlem i föreningen för 100 kronor per år. Som medlem bjuds du in till våra årsmöten och kan göra din röst hörd.

Bli medlem