{{ toggleLabel }}
A

Adress

Skyddsvärnet i Göteborg
Haga kyrkogata 6
411 23 Göteborg

Placera hos oss

Att placera i en idéburen verksamhet innebär att resurserna används där de verkligen behövs - vi återinvesterar vårt eventuella överskott direkt i verksamheterna. Skyddsvärnet bedriver professionell social vård och omsorg med vår värdegrund som riktmärke - och med mervärden som garanterar hög kvalitet.

Kontakta oss

Är du intresserad av att placera hos oss eller vill du veta mer om våra upphandlade tjänster och verksamheter? Välkommen att kontakta våra områdeschefer.

Moa Hallmyr

Områdeschef Stöd och skydd

moa.hallmyr@skyddsvarnet.org 0701-496958

Johan Gustavsson

Områdeschef Boende och integration

johan.gustavsson@skyddsvarnet.org 0703-78 01 87

Våra uppdragsgivare

Skyddsvärnet har ramavtal med ett femtiotal kommuner samt med Kriminalvården och Socialtjänsten. Vi driver också ett flertal IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) tillsammans med andra idéburna organisationer och Göteborgs Stad.

Skyddsvärnet har många olika verksamheter där du som socialsekreterare kan placera klienter, till exempel olika boendelösningar för vuxna och unga vuxna, Bostad Först och skyddat boende för våldsutsatta kvinnor.

Våra avtalsverksamheter håller hög kvalitet och vi följer noga de lagar och riktlinjer som gäller för varje verksamhetsform. Som idéburen aktör är vi inte vinstdrivande, allt eventuellt överskott går tillbaka till våra verksamheter, till exempel i form av kompetensutveckling för personalen, individanpassade lösningar och ökad personaltäthet. Att placera hos Skyddsvärnet ger stora mervärden, vi har en utarbetad vårdkedja för att kunna stötta en person hela vägen till ett självständigt liv, en socialmedicinsk mottagning tillgänglig för våra klienter och bred kompetens i hela vår personalgrupp. På Skyddsvärnet finns också volontärer i flera av våra verksamheter, som med sitt medmänskliga engagemang tillför ytterligare kvalitet och ger våra klienter och brukare det där lilla extra som ofta kan vara avgörande för resultatet.

Om du är intresserad av att placera eller veta mer om våra verksamheter, se nedan. Är du osäker på vilken verksamhetsform som är mest lämplig för din klient är du välkommen att kontakta oss.

Skyddsvärnet har inga aktieägare att hålla nöjda, istället kan vi investera vårt överskott direkt där de gör mest nytta för våra klienter och besökare. Det ger bättre vård för fler.

Det här gör vi

Skyddsvärnets verksamheter syftar till att uppnå långsiktig förändring och ge varje person vi möter verktyg att själv forma sitt liv. Vi har ett platt och obyråkratiskt arbetssätt som bottnar i beprövad vetenskap och professionalism. Med det i ryggen kan vi snabbt fatta beslut och ställa om verksamheten efter samhällets skiftande behov. Vi vågar prova nya och individuellt anpassade vägar att hjälpa människor ur utsatthet.
Läs mer om våra verksamheter här.

Vår vision och värdegrund

Skyddsvärnets värdegrund bygger på den omutbara respekten för alla människors lika värde och tron på varje individs förmåga att styra sitt eget liv. Vi bedriver professionell praktik som vi kombinerar med medmänsklighet och solidaritet. Som idéburen organisation vill vi göra mer för fler, och använda våra resurser där de gör som mest nytta.

Läs mer

Nyheter