{{ toggleLabel }}
A

Adress

Skyddsvärnet i Göteborg
Haga kyrkogata 6
411 23 Göteborg

Våra verksamheter

POP IN Ungdom är ett öppet center för ungdomar som befinner sig i riskmiljöer. Centret ligger i centrala Göteborg och dit är alla unga i behov av stöd välkomna.

Johan Gustavsson

Områdeschef Boende och integration

johan.gustavsson@skyddsvarnet.org 0703-78 01 87

Är du mellan 18 och 25 och i behov av stöd? Varmt välkommen till oss!

Ett stöd in i vuxenlivet

POP IN Ungdom är ett center för ungdomar som befinner sig i riskmiljöer i centrala Göteborg och behöver hjälp att slussas till hjälpinsatser i samhället. På POP IN får ungdomarna hjälp att ta kontakt med myndigheter och andra organisationer, söka jobb och sysselsättning. Målet är att ungdomarna ska känna sig inkluderade i samhället och få en bättre integration.

POP IN är ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan Skyddsvärnet, Fryshuset och Göteborgs stad. Verksamheten har ett nära samarbete med Göteborgs stads fältverksamhet som också möter upp ungdomar i närområdet, tillsammans med Fryshusets fältare och Skyddsvärnets fältare Gatupratarna. Fokus är området runt Nordstan och Brunnsparken. I verksamheten deltar också Göteborgs stads enhet ArbVux som jobbar med sysselsättningsfrågor.

Syftet med verksamheten är att fånga upp ungdomar och unga vuxna som vistas i närområdet och erbjuda dem stöd i att integreras i samhället, genom att vara en länk i kontakten med myndigheter och erbjuda sysselsättning och stöd anpassat till deras behov. Vi har kunnat se tydliga effekter i ungdomarnas mående och livssituation, och det är glädjande att se så många positiva förflyttningar.

POP IN ligger på Gustav Adolfs torg 4B. Lokalen har öppet för besök måndag -torsdag klockan 16:00-20.30.

Exempel på insatser som gett resultat under 2021

Jobb
Ett 30-tal unga har fått fasta jobb. Ytterligare 40 har fått timanställningar. Det är en stor variation på de områden de unga fått jobb inom: Elektronikbranschen, restauranger, hemtjänst, städ, sjukvård, betongarbete, lagerarbete, butik, laboratorium, byggbranschen, livsmedelsbranschen och personlig assistent.

Boende
Över 25 unga vuxna har fått boende som är längre än en månad. 14 av de unga har fått andrahandskontrakt på minst sex månader och två ungdomar har lyckats få ett förstahandskontrakt. Några ungdomar har fått inneboendekontrakt utan tidsperiod.

Studier
Ett antal unga vuxna har fått hjälp in i studier men flera har kunnat fullfölja sina gymnasiestudier och har fått ut sin examen. Många har gått yrkesutbildning, till exempel vårdbiträde, VVS, El/Energi, Restaurangbiträde, Fordon, Handel, Bygg och Omsorg. Två unga har gått samhällslinje respektive tekniskt gymnasium.

Besöksstatistik 2021
Antal besök under året: 1690 besök
Antal nya besökare som ej varit i lokalen tidigare: c:a 300 personer
Antal uppföljningssamtal per telefon under året c:a 2000 telefonkontakter

POP IN har under 2021 bedrivit sina verksamheter i centrum med oförminskad aktivitet trots pandemin. POP IN har haft fler besök än någonsin tidigare och många nya unga vuxna har kommit in till verksamheten för att få stöd. POP IN:s unika läge, att verksamheten är placerad där ungdomarna fi nns, medför att man når många av de som annars inte är beredda att ta emot stöd.

Det känns bra att få förståelse för hur situationen är för många unga i Göteborg idag, och att kunna göra en insats. Glädjen när någon får ett jobb eller ett eget boende är enorm.

Anders Ahlander Ungdomshandledare