{{ toggleLabel }}
A

Adress

Skyddsvärnet i Göteborg
Haga kyrkogata 6
411 23 Göteborg

Våra verksamheter

POP IN Ungdom är ett öppet center för ungdomar som befinner sig i riskmiljöer. Centret ligger i centrala Göteborg och dit är alla unga i behov av stöd välkomna.

Johan Gustavsson

Områdeschef Boende och integration

johan.gustavsson@skyddsvarnet.org 0703-78 01 87

Är du mellan 18 och 25 och i behov av stöd? Varmt välkommen till oss!

Ett stöd in i vuxenlivet

POP IN Ungdom är ett center för ungdomar som befinner sig i riskmiljöer i centrala Göteborg och behöver hjälp att slussas till hjälpinsatser i samhället. På POP IN får ungdomarna hjälp att ta kontakt med myndigheter och andra organisationer, söka jobb och sysselsättning. Målet är att ungdomarna ska känna sig inkluderade i samhället och få en bättre integration.

POP IN är ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan Skyddsvärnet, Fryshuset och Göteborgs stad. Verksamheten har ett nära samarbete med Göteborgs stads fältverksamhet som också möter upp ungdomar i närområdet, tillsammans med Fryshusets fältare och Skyddsvärnets fältare Gatupratarna. Fokus är området runt Nordstan och Brunnsparken. I verksamheten deltar också Göteborgs stads enhet ArbVux som jobbar med sysselsättningsfrågor.

Syftet med verksamheten är att fånga upp ungdomar och unga vuxna som vistas i närområdet och erbjuda dem stöd i att integreras i samhället, genom att vara en länk i kontakten med myndigheter och erbjuda sysselsättning och stöd anpassat till deras behov. Vi har kunnat se tydliga effekter i ungdomarnas mående och livssituation, och det är glädjande att se så många positiva förflyttningar.

POP IN ligger på Gustav Adolfs torg 4B. Lokalen har öppet för besök måndag -torsdag klockan 16:00-20.30.

Se film om POP IN här:

I filmen möter du Ali, en flitig besökare som fått hjälp av Max och hans kollegor att få både ett jobb och en bostad.

Exempel på insatser som gett resultat under 2022

Jobb
90 unga vuxna har fått arbete, varav 30 personer har fått fasta jobb. 60 personer har fått tillfälliga jobb och vikariat.

Boende
Ett 30-tal ungdomar har fått fast boende genom arbetet på POP IN.

Studier
25 personer har fått hjälp att söka skola.

Ekonomiskt bistånd

20 personer har fått hjälp med att söka ekonomiskt bistånd.

Hjälp till rätt vård

50 personer som har fått hjälp till rätt vård: missbruksvård, inskrivning på vårdcentral eller terapeutinsatser.

POP IN arbetar nära den grupp som lever i utsatthet och kan sätta in förebyggande stöd, men också passa på när individen är mogen för att ta emot hjälp och slussas in i samhället. Samhällets vanliga inkörsportar är ofta otillgängliga för POP In’s målgrupp, de ställer ofta för stora krav som personen inte orkar eller klarar av. POP IN finns med som en brygga för att klara av att ta emot det stöd som finns.

Besökare från hela stan

Under sommaren och hösten genomfördes en kartläggning för att ta reda på från vilka stadsdelar POP IN’s besökare kommer. Den visade att de unga kommer från hela Göteborg, alla stadsdelar var representerade med en viss övervikt på några stadsdelar i utsatta om-råden. Några var hemlösa och bodde runt hos vänner eller på gatan. Det kommer även unga från kranskommunerna. I de fallen hjälper personalen till att slussa ungdomen till stöd inom sin kommun.

Besöksstatistik 2022
Antal besök under året: 1600 besök
Antal nya besökare som ej varit i lokalen tidigare: ca 310 personer, varav 62 tjejer
Antal samtal per telefon under året c:a 1850 telefonkontakter

 

Det känns bra att få förståelse för hur situationen är för många unga i Göteborg idag, och att kunna göra en insats. Glädjen när någon får ett jobb eller ett eget boende är enorm.

Anders Ahlander Ungdomshandledare