{{ toggleLabel }}
A

Adress

Skyddsvärnet i Göteborg
Haga kyrkogata 6
411 23 Göteborg

Våra verksamheter

Skyddsvärnets lägenhetsavdelning arbetar för att stötta personer som står långt från bostadsmarknaden att klara ett eget boende. Placeringar sker efter avtal från Socialtjänsten.

Johan Gustavsson

Områdeschef Boende och integration

johan.gustavsson@skyddsvarnet.org 0703-78 01 87
FÖR PLACERINGAR KONTAKTA

Gruppchef Nadja Hakkarainen  nadja.hakkarainen@skyddsvarnet.org
0703-780183

Välkommen att kontakta oss om du vill ha råd kring placering.

Boende med stöd efter behov

Skyddsvärnets lägenhetsavdelning arbetar för att stötta personer som står långt från bostadsmarknaden att klara ett eget boende. Vi har ett 60-tal lägenheter runt om i Göteborg. Placeringar sker efter avtal från Socialtjänsten.

Arbetsgruppen består av en samordnare samt fyra stödpersonal som arbetar utefter avtalen Socialt boende med stöd (med eller utan referensuppdrag) samt Bostad Först. Även Nödbistånd kan erbjudas enligt avtal. Med flertal kranskommuner har vi även avtal inom Stöd- och habiliteringsboende, Träningsboende samt Referensboende.

En del klienter besöks flera gånger i veckan och andra mer sällan, beroende på boendeavtal. Gemensamt är att vi möter alla boende utifrån individens egna behov och med stor respekt och lyhördhet. Boende på Skyddsvärnets lägenhetsavdelning kan även få tillgång till Skyddsvärnets Socialmedicinska mottagning vid behov. Denna mottagning består av en psykiatrisjuksköterska, psykolog samt läkare. Vi har korta väntetider och kan ofta tillgodose behov av placeringar på kort varsel. Skyddsvärnets lägenhetsavdelning består av ett 60-tal lägenheter runt om i Göteborg samt i några kranskommuner

Film om vår verksamhet
I filmen nedan berättar Peter om hur han tog sig från en svår livssituation till ett fast arbete och en egen bostad. Vi får höra vilken hjälp han fick av Skyddsvärnets lägenhetsavdelning.