{{ toggleLabel }}
A

Adress

Skyddsvärnet i Göteborg
Haga kyrkogata 6
411 23 Göteborg

Våra verksamheter

Skyddsvärnets lägenhetsavdelning arbetar för att stötta personer som står långt från bostadsmarknaden att klara ett eget boende. Placeringar sker efter avtal från Socialtjänsten.

Johan Gustavsson

Områdeschef Boende och integration

johan.gustavsson@skyddsvarnet.org 0703-78 01 87

Välkommen att kontakta oss om du vill ha råd kring placering.

Utformar stöd efter behov

Skyddsvärnets lägenhetsavdelning arbetar för att stötta personer som står långt från bostadsmarknaden att klara ett eget boende. Placeringar sker efter avtal från Socialtjänsten.

Skyddsvärnets lägenhetsavdelning består av ett 70-tal lägenheter runt om i Göteborg samt i några kranskommuner. Arbetsgruppen består av en samordnare samt fyra referensgivare som arbetar utefter avtalen Bostad Först, Stöd- och habiliteringsboende, Träningsboende, Referenslägenheter samt Boende utan stöd. En del klienter besöks flera gånger i veckan och andra mer sällan, beroende på boendeavtal. Gemensamt är att vi möter alla boende utifrån individens egna behov och med stor respekt och lyhördhet. Boende på Skyddsvärnets lägenhetsavdelning kan även få tillgång till Skyddsvärnets psykolog vid behov. Vi har korta väntetider och kan ofta tillgodose behov av placeringar på kort varsel.