{{ toggleLabel }}
A

Adress

Skyddsvärnet i Göteborg
Haga kyrkogata 6
411 23 Göteborg

Våra verksamheter

Skyddsvärnets lägenhetsavdelning arbetar för att stötta personer som står långt från bostadsmarknaden att klara ett eget boende. Placeringar sker efter avtal från Socialtjänsten.

Nadja Hakkarainen

Boendesamordnare Lägenhetsavdelningen

nadja.hakkarainen@skyddsvarnet.org 0703-780183

Välkommen att kontakta vår boendesamordnare om du vill ha råd kring placering.

Utformar stöd efter behov

Skyddsvärnets lägenhetsavdelning arbetar för att stötta personer som står långt från bostadsmarknaden att klara ett eget boende. Placeringar sker efter avtal från Socialtjänsten.

Skyddsvärnets lägenhetsavdelning består av ett 60-tal lägenheter i Göteborg samt ett mindre antal i Lerums kommun. Arbetsgruppen består av en samordnare och fyra referens- och stödgivare som arbetar individanpassat efter avtal med flera kommuner.  En del klienter besöks flera gånger i veckan och andra mer sällan, beroende på boendeavtal. Gemensamt är att vi möter alla boende utifrån individens egna behov och med stor respekt och lyhördhet. Boende på Skyddsvärnets lägenhetsavdelning kan även få tillgång till Skyddsvärnets psykolog och läkare vid behov. Vi har korta väntetider och kan ofta tillgodose behov av placeringar på kort varsel.

Ramavtal Göteborgs Stad

Inom Göteborgs stad arbetar vi med ramavtalet Socialt boende med stöd i boendeformen lägenhet, med möjlighet till referenser. Skyddsvärnet tillhandahåller både lägenhet och stödinsatser. Stödinsatserna består av 4 olika stödnivåer, från daglig tillsyn till besök en gång i månaden. Syftet är att tillsätta insatser under en begränsad tid för att stödja och motivera klienten. Under insatsperioden, som är en förberedande fas inför eget boende eller ett mer självständigt boende, ska en kartläggning av den enskilde klientens behov och förutsättningar för att komma ut på den öppna bostadsmarknaden ligga i fokus.

Skyddsvärnet har även ramavtal för Bostad Först inom Göteborgs stad.

Ramavtal Tränings- och referenslägenhet

  • Mölndals stad
  • Härryda kommun
  • Partille kommun
  • Lerums kommun

Ramavtal Stöd-och habiliteringsboende samt Träningsboende

  • Ale kommun
  • Kungälvs kommun
  • Lilla Edet kommun
  • Orust kommun
  • Stenungssunds kommun
  • Tjörns kommun

Utöver avtalen finns möjlighet till direktupphandling, till exempel i form av placeringar med nödbistånd. Kontakta oss gärna för mer information.