{{ toggleLabel }}
A

Adress

Skyddsvärnet i Göteborg
Haga kyrkogata 6
411 23 Göteborg

Våra verksamheter

Att ha någon att prata med när allt runtomkring rasar är ovärderligt.

Skyddsvärnet har en styrka i att kunna erbjuda en kedja av insatser, vilket ger stabilitet och trygghet även när tillvaron svajar.

Ett fundament för hela Skyddsvärnet

Att ha någon att prata med när allt runtomkring rasar är ovärderligt. Skyddsvärnet har många klienter, boende och besökare som lever ett tufft liv med många svårigheter. Att kunna få hjälp med sitt psykiska mående inom samma organisation som resten av stödinsatserna finns, gör att helheten blir mycket bättre både för individen och för verksamheten. Tack vare vår socialmedicinska mottagning kan vi snabbt tillgodose behovet av samtalsstöd hos våra klienter.

Den socialmedicinska mottagningen är en resurs för samtliga avdelningar på Skyddsvärnet och tar utöver det emot patienter i öppenvård, bland annat utifrån avtal med Västra Götalandsregionen. Mottagningen består av en psykolog och en konsultläkare. Vi erbjuder bedömnings- och behandlingsinsatser i form av kris- och stödsamtal, individualpsykoterapi, funktionsbedömningar, neuropsykiatrisk screening och i vissa fall fullständiga utredningar i samarbete med läkaren. Vid behov erbjuder vi också parsamtal med inskriven patient på Skyddsvärnet och hens partner.

Skyddsvärnet har en styrka i att kunna erbjuda en kedja av insatser, vilket möjliggör att vi kan följa en person under lång tid och med flera olika insatser, vilket ger en stabilitet och trygghet även när tillvaron svajar. Till exempel kan en person som avtjänat ett längre fängelsestraff och som sista tiden varit inskriven på halvvägshuset, flytta vidare till ett referensboende i en av Skyddsvärnets lägenheter efter verkställigheten, samtidigt som klienten kan fortsätta ha kontakt med den socialmedicinska mottagningen. Det gör att förflyttningarna fungerar bättre och personen har större möjligheter att återgå till ett liv utan kriminalitet.