{{ toggleLabel }}
A

Adress

Skyddsvärnet i Göteborg
Haga kyrkogata 6
411 23 Göteborg

Våra verksamheter

Skyddsvärnet har en styrka i att kunna erbjuda en kedja av insatser, vilket ger stabilitet och trygghet även när tillvaron svajar.

Tillgänglig och nära vård för människor med psykisk ohälsa

Skyddsvärnets socialmedicinska mottagning finns till för personer med psykisk ohälsa och samsjuklighet, som ofta hamnar mellan stolar och som har ett stort behov av stöd och vård. Den socialmedicinska mottagningen är en resurs för samtliga avdelningar på Skyddsvärnet och tar utöver det emot personer i öppenvård utifrån avtal med Västra Götalandsregionen, Kriminalvården och Göteborgs Stad.

Att ha någon att prata med när allt runtomkring rasar är ovärderligt. Skyddsvärnet har många klienter, boende och besökare som lever ett tufft liv med många svårigheter. Att kunna få hjälp med sitt psykiska mående inom samma organisation som resten av stödinsatserna finns, gör att helheten blir mycket bättre både för individen och för verksamheten. På vår socialmedicinska mottagning kan vi snabbt tillgodose behovet av samtalsstöd hos våra klienter.

På mottagningen arbetar psykiatrisjuksköterska och psykolog. Vårt uppdrag är att tillsammans med varje individ förstå och tillgodose behov av vård och stöd. Vi erbjuder kris- och stödsamtal, medicinska och hälsofrämjande insatser, motiverande samtal och återfallsprevention vid beroende och skadligt bruk samt psykologisk behandling och psykoterapi efter bedömning. Det finns också tillgång till en psykiatriker  för psykiatriska bedömningar och medicinska insatser. Vid misstanke om allvarlig psykisk sjukdom eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning erbjuder vi bedömning/ screening och vid behov remiss till specialistvård samt stöd i kontakt med vården.

Skyddsvärnet har en styrka i att kunna erbjuda en kedja av insatser, vilket möjliggör att vi kan följa en person under lång tid och med flera olika insatser, vilket ger en stabilitet och trygghet även när tillvaron svajar. Till exempel kan en person som avtjänat ett längre fängelsestraff och som sista tiden varit inskriven på vårt Halvvägshus, flytta vidare till ett referensboende i en av Skyddsvärnets lägenheter efter verkställigheten, samtidigt som klienten kan fortsätta ha kontakt med den socialmedicinska mottagningen. Det gör att förflyttningarna fungerar bättre och personen har större möjligheter att återgå till ett liv utan kriminalitet.

Välkomna att kontakta oss om du har frågor eller önskar mer information.

Ring psykiatrisjuksköterska Maria Genberg på 0703-780192 eller maria.genberg@skyddsvarnet.org.

Vid akut behov av vård kontakta Psykiatriska akutmottagningen Östra på 031-342 10 00, Journalvägen 5, 416 50, Göteborg.

Hitta till oss:

Vår mottagning ligger på Haga Kyrkogata 6.

Synpunkter:

Vårt mål är att ge god vård och ett gott bemötande. Vi är mycket tacksamma för synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande som erbjuds hos oss. Lämna dina synpunkter nedan. Du kan vara anonym om du vill.