{{ toggleLabel }}
A

Adress

Skyddsvärnet i Göteborg
Haga kyrkogata 6
411 23 Göteborg

Våra verksamheter

Skyddsvärnets krismottagning består av psykologer och terapeuter som ställer upp volontärt och ger stöd- och krissamtal till ensamkommande ungdomar.

Varje år håller krismottagningen runt 1000 stödsamtal med ensamkommande unga.

När livet står på vänt

Skyddsvärnets krismottagning består av psykologer och terapeuter som ställer upp volontärt och ger stöd- och krissamtal till ensamkommande ungdomar.

Krismottagningen startade som del av ett IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) mellan Göteborgs Stad och ett flertal idéburna organisationer. Skyddsvärnet har behållit verksamheten som idag finansieras av Skyddsvärnets överskott.

Krismottagningen består av ett tiotal volontärer, (leg. psykologer, leg. psykoterapeuter och socionomer) med erfarenhet av att arbeta med flyktingar. I gruppen finns en bred och mångårig erfarenhet av behandlingsarbete inom olika delar av offentlig sektor och idéburen verksamhet.

 

Krismottagningen erbjuder

  • Information vid husmöten om kriser, trauman, normala krisreaktioner och hjälp
  • Individuella stödsamtal eller kris- och traumasamtal
  • Individuell psykoterapi vid trauman kopplade till sexuella övergrepp
  • Gruppsamtal om självhjälp vid krisreaktioner
  • Sömnskola vid sömnstörningar
  • Stresshantering
  • Avslappning
  • Bildterapi
  • Stödsamtalsgrupp för volontärer i behov av extra stöd
  • Konsultation och handledning

 

Mottagningen leds av Birgitta Göransson, tidigare styrelseordförande i Skyddsvärnet.

Johan Gustavsson

Områdeschef Boende och integration

johan.gustavsson@skyddsvarnet.org 0703-78 01 87