{{ toggleLabel }}
A

Adress

Skyddsvärnet i Göteborg
Haga kyrkogata 6
411 23 Göteborg

Våra verksamheter

Värnet är ett öppet center för ungdomar i behov av stöd och nätverk. Vi arbetar individanpassat och erbjuder bland annat läxhjälp, stöd att skriva cv och söka jobb, juridisk rådgivning och psykosocialt stöd.

Vill du komma i kontakt med Värnet eller veta mer om verksamheten? Kontakta oss gärna!

En modell med helhetsfokus

Värnet är en öppen mötesplats för ungdomar som saknar fungerande nätverk och som befinner sig i socioekonomisk utsatthet. Genom En dörr in-metoden stöttar vi ungdomar som hamnat snett tillbaks till rätt spår igen, genom individanpassat och flexibelt stöd.

Målet är att få fler ungdomar att klara högstadium och gymnasium, bli etablerade på arbetsmarknaden, psykiskt och fysiskt välmående och delaktiga i det svenska samhället och kulturlivet. Alla ska ha samma chans till en god framtid. Det som gör Värnet unikt är att vi ser till helheten och kan arbeta på flera plan samtidigt, då en ung människas svårigheter sällan kan härröras till en enda orsak utan behöver bemötas från flera infallsvinklar. Värnet som modell är den första ”ungdomsgården” i landet där ungdomar kan mötas för att söka jobb, göra läxor eller spela musik, för att samma kväll och i samma hus träffa en sjuksköterska för att få hjälp med en envis huvudvärk, få ett kostnadsfritt besök hos en psykolog för att prata om det som känns svårt eller få råd och hjälp kring missbruksproblematik. Värnet är också en unik samlingsplats där olika organisationer och lokala föreningar kan erbjuda stöd och aktiviteter, föreläsningar och kurser. Att samla verksamhet under ett och samma tak ger kontinuitet och trygghet – en dörr in.

Värnet är en mysigt inredd lokal som håller öppet på eftermiddagar och kvällar, bemannad av erfarna ungdomshandledare, socialpedagoger, psykolog och sjuksköterska. Här möter vi ungdomar som saknar ett tryggt nätverk och sammanhang. Vi arbetar på individnivå och utifrån ungdomens egen drivkraft med en bredd av stöd och aktiviteter. Fokus är att främja etablering i samhället och på arbetsmarknaden, genom att stötta skolgång och studier, jobbsökande aktiviteter, psykiskt och fysiskt välmående och en aktiv fritid. Vi jobbar såväl genom uppsökande fältarbete som på plats i vår lokal, med både vård- och stödinsatser och i nära samarbete med andra organisationer, företagare, skolor och närområde.

Vi arbetar också aktivt med volontärer i verksamheten – som läxhjälpare och mentorer. Ungdomarna får fler trygga vuxna i sin närhet och vi ger möjlighet för lokalsamhället att engagera sig för sina ungdomar på ett enkelt och tydligt sätt.

Värnets effekter

  • Godkända betyg och ordnad skolgång – minskar risken att hamna snett
  • Ungdomar får ett större nätverk av trygga vuxna
  • Psykiskt och fysiskt välmående ökar
  • Volontärer i verksamheten engagerar lokalsamhället
  • Jobb i närområdet skapar samhörighet och ansvarskänsla
  • Framtidstro
  • Tidiga kontakter med näringslivet
  • Tryggare närmiljöer
  • En viktig del av verksamheten är att kartlägga ungdomarnas situation och stödbehov och följa upp resultat av stödinsatser.
  • Vi arbetar förebyggande och sätter in resurser och stöd tidigt.

För vem finns Värnet?

Värnets målgrupp är ungdomar i högstadie- och gymnasieålder som är i behov av nätverk och stöd. Värnet är inte en ungdomsgård dit du bara kommer och hänger, det är en plats där vi jobbar gemensamt mot uppsatta mål, som att klara skolan med godkända betyg eller få ett sommarjobb.

Ungdomarna kan vara nyanlända invandrare, ensamkommande eller födda i Sverige av svenska eller utländska föräldrar. Åldersspannet är 13 till 20 år.

Värnet finns i källarlokalen på Haga Kyrkogata 6 måndagar, tisdagar och torsdagar mellan klockan 15 och 21.

Vill du komma i kontakt med Värnet eller veta mer om verksamheten?
Kontakta gärna projektledare Mohammed Salaad:
Telefonnummer: 072-9719240
E-post: mohammed.salaad@skyddsvarnet.org

Följ gärna Värnet på sociala medier:
Instagram: varnetgoteborg
Facebookgrupp: www.facebook.com/groups/varnetgoteborg

Värnet finansieras av projektmedel från Göteborgs Stad.

Varmt välkommen till oss!