{{ toggleLabel }}
A

Adress

Skyddsvärnet i Göteborg
Haga kyrkogata 6
411 23 Göteborg

Våra verksamheter

Ruth är ett skyddat boende för kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, våld i nära relation, prostitution och människohandel.

Maria Austrin

Områdeschef Stöd och skydd

maria.austrin@skyddsvarnet.org 0703-780192

Behöver du eller någon du känner hjälp? Välkommen att kontakta oss.

Ruth – en trygg plats för utsatta kvinnor

Ruth är ett skyddat boende med tillgång till akut placering och där fokus ligger på riktade insatser för kvinnor i särskilt utsatta situationer, som prostitution, människohandel, hedersrelaterat förtryck och våld i nära relation. Boendet är även öppet för medföljande barn. 

Verksamheten drivs i ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med Göteborgs stad (Social resursförvaltning) och Räddningsmissionen. Vi får även stipendiefinansiering från Kennedystiftelsen.

Ruth är ombonat och hemlikt inrett och personal finns tillgänglig dygnet runt. Deras uppdrag är att stötta kvinnorna utefter deras individuella behov och erbjuda hjälp att hitta en väg ut ur sin utsatthet. De medarbetare som arbetar på Ruth har många års praktisk och teoretisk erfarenhet av målgruppen samt utbildning inom socialt arbete. Till verksamheten finns även volontärer kopplade som jobbar stöttande och trygghetsskapande. Boende på Ruth har rätt att utan kostnad ta del av Skyddsvärnets mervärdesinsatser, till exempel psykologer och samtalsterapeuter samt specialistläkare.

Kvinnorna på Ruth får bo kostnadsfritt under en månads tid utifrån den lagstiftade reflektionstiden. Detta för att man ska kunna kartlägga kvinnans behov av fortsatt stöd samt se om möjligheter finns att ordna mer långsiktigt boende och sysselsättning. Ruth tar emot kvinnor oavsett medborgarskap eller asylstatus.

Att söka hjälp

Du kan söka dig till Ruth på egen hand eller genom kontakt med Räddningsmissionens uppsökande verksamhet, kvinnojourer, socialtjänst eller polis. Boendetiden är primärt en månad, längre vistelsetid ansöks i samråd med boendekoordinator.