{{ toggleLabel }}
A

Adress

Skyddsvärnet i Göteborg
Haga kyrkogata 6
411 23 Göteborg

Våra verksamheter

Ruth är ett skyddat boende för kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, våld i nära relation, prostitution och människohandel.

Caroline Sheela Karlsson

Områdeschef Stöd och skydd

caroline.sheela.karlsson@skyddsvarnet.org 0723-92 19 95

Behöver du eller någon du känner hjälp? Välkommen att kontakta oss.

Ruth – en trygg plats för utsatta kvinnor

Ruth är ett skyddat boende med möjlighet till akut placering. Vi erbjuder riktade insatser för kvinnor i särskilt utsatta situationer, som prostitution, människohandel, hedersrelaterat förtryck och våld i nära relation. Boendet är även öppet för medföljande barn och finns på skyddad adress i Göteborgs kommun. 

Ruth är ombonat och hemlikt inrett och personal finns tillgänglig dygnet runt. Deras uppdrag är att stötta kvinnorna utefter deras individuella behov och erbjuda hjälp att hitta en väg ut ur sin utsatthet. De medarbetare som arbetar på Ruth har många års praktisk och teoretisk erfarenhet av målgruppen samt utbildning inom socialt arbete. Till verksamheten finns även volontärer kopplade som jobbar stöttande och trygghetsskapande. Boende på Ruth har rätt att utan kostnad ta del av Skyddsvärnets mervärdesinsatser, till exempel psykologer och samtalsterapeuter samt specialistläkare.

Kvinnorna på Ruth får bo kostnadsfritt under en månads tid utifrån den lagstiftade reflektionstiden. Detta för att man ska kunna kartlägga kvinnans behov av fortsatt stöd samt se om möjligheter finns att ordna mer långsiktigt boende och sysselsättning. Ruth tar emot kvinnor oavsett medborgarskap eller asylstatus.

Verksamheten drivs i ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med Göteborgs stad (Social resursförvaltning) och Räddningsmissionen. Vi får även stipendiefinansiering från Kennedystiftelsen.

Att söka hjälp

Du kan söka dig till Ruth på egen hand eller genom kontakt med Räddningsmissionens uppsökande verksamhet, kvinnojourer, socialtjänst eller polis. Boendetiden är primärt en månad, längre vistelsetid ansöks i samråd med boendekoordinator.

Ett exempel från Ruth – Vera fick hjälp att återvända hem 

Vera kom till Ruth i maj 2021. Hon hänvisades till Skyddsvärnet via Mikamottagningen och efter att ha fått hjälp att polisanmäla de brott hon utsatts för fi ck hon en skyddad placering på Ruth. Vera är ursprungligen från Rumänien och hade bott i Tyskland i sex år innan hon togs till Göteborg med löfte om ett riktigt jobb. Väl här blev hon fråntagen sitt pass och sina besparingar och tvingades till prostitution. Personalen på Ruth hjälpte Vera i kontakterna med polisen, vården, social tjänsten och Mikamottagningen. Hon fi ck också samtalsstöd och krisbearbetning. Polisanmälan ledde till rättegång och en av Veras förövare dömdes till nio års fängelse. När domen överklagades kallades personal från Ruth till hovrätten för att vittna. Det ledde till att straffet skärptes och även kom att gälla grov stöld. På Ruth fick Vera sedan hjälp till ett tryggt återvändande till Rumänien och samordnade insatser i hemlandet. Veras historia är tyvärr inte unik. Varje år hjälper Ruth många kvinnor med liknande berättelser och svåra trauman från prostitution och människohandel.
(Vera heter egentligen något annat.)

Se film om Ruth här nedan: