{{ toggleLabel }}
A

Adress

Skyddsvärnet i Göteborg
Haga kyrkogata 6
411 23 Göteborg

Våra verksamheter

Ruth är ett skyddat boende för kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, våld i nära relation, prostitution och människohandel.

Moa Hallmyr

Områdeschef Stöd och skydd

moa.hallmyr@skyddsvarnet.org 0701-496958

Behöver du eller någon du känner hjälp? Välkommen att kontakta oss.

Ruth – en trygg plats för utsatta kvinnor

Ruth är ett skyddat boende med möjlighet till akut placering. Vi erbjuder riktade insatser för kvinnor i särskilt utsatta situationer, som prostitution, människohandel, hedersrelaterat förtryck och våld i nära relation. Boendet är även öppet för medföljande barn och finns på skyddad adress i Göteborgs kommun. 

Ruth är ombonat och hemlikt inrett och personal finns tillgänglig dygnet runt. Deras uppdrag är att stötta kvinnorna utefter deras individuella behov och erbjuda hjälp att hitta en väg ut ur sin utsatthet. De medarbetare som arbetar på Ruth har många års praktisk och teoretisk erfarenhet av målgruppen samt utbildning inom socialt arbete. Till verksamheten finns även volontärer kopplade som jobbar stöttande och trygghetsskapande. Boende på Ruth har rätt att utan kostnad ta del av Skyddsvärnets mervärdesinsatser, till exempel psykologer och samtalsterapeuter samt specialistläkare.

Kvinnorna på Ruth får bo kostnadsfritt under en månads tid utifrån den lagstiftade reflektionstiden. Detta för att man ska kunna kartlägga kvinnans behov av fortsatt stöd samt se om möjligheter finns att ordna mer långsiktigt boende och sysselsättning. Ruth tar emot kvinnor oavsett medborgarskap eller asylstatus.

Verksamheten drivs i ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med Göteborgs stad (Social resursförvaltning) och Räddningsmissionen. Vi får även stipendiefinansiering från Kennedystiftelsen.

Att söka hjälp

Du kan söka dig till Ruth på egen hand eller genom kontakt med Räddningsmissionens uppsökande verksamhet, kvinnojourer, socialtjänst eller polis. Boendetiden är primärt en månad, längre vistelsetid ansöks i samråd med boendekoordinator.

Ett exempel från verksamheten – Andrea trodde att våldet var normalt

Andrea växte upp med sin familj i ett annat land. När hon var fjorton år blev hon bortgift till en man i som bodde i Sverige och fl yttade till honom. I många år förstod hon inte att hon levde i en hederskontext. Våld, hot och kontroll var normalt för henne. Men det fysiska våldet eskalerade. En dag fick hon håret avklippt. Då lämnade hon mannen och kom till Ruth. På Ruth kopplades hon till en jurist som hjälpte Andrea med hennes asylstatus och med att få vårdnaden om barnen. Personalen på Ruth var med under hela processen från att söka asyl till att följa med till hovrätten. Även Skyddsvärnets socialmedicinska mottagning kopplades in då hovrätten behövde ett uttalande från en psykolog. I dag mår Andrea efter omständigheterna bra och har fått tillbaka vårdnaden om sina barn.
Fotnot: Andrea heter egentligen något annat.

Se film om Ruth här nedan: