Socialmedicinsk mottagning

På Skyddsvärnets socialmedicinska mottagning ges rådgivning, strukturerad samtalsbehandling och bearbetande insiktsterapi.Vårt socialmedicinska team består av psykolog, psykoterapeut, kurator, läkarsekreterare och konsultläkare.

Mottagningen bedriver öppenvård, främst inriktad på alkohol- och drogproblematik. Men hit kommer även klienter som lider av psykisk ohälsa såsom oro och ångest. Eftersom problematiken varierar mycket, anpassas arbetssättet efter klientens individuella behov. Vi arbetar med såväl enskilda samtal som i grupp.  Här ligger fokus på missbruket av alkohol och droger samt hur detta påverkar hela livssituationen.