{{ toggleLabel }}
A

Adress

Skyddsvärnet i Göteborg
Haga kyrkogata 6
411 23 Göteborg

Göteborgs Stad och Skyddsvärnet i samarbete för att förbättra flyktingars hälsa

Sysslolöshet och oro inför framtiden gör situationen svår för ukrainare i Göteborg. Med hjälp av aktivitetskoordinatorer och hälsofrämjande mikrovanor hoppas Göteborgs Stad och Skyddsvärnet förbättra flyktingarnas hälsa och hjälpa dem att hitta sin plats i Sverige.

Vi vill öka deras framtidstro och motivera till aktivitet trots att man lever mellan två länder, säger Ragnhild Ekelund.

När Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina inledde Göteborgs Stad och idéburen sektor ett samarbete för att erbjuda boende åt de ukrainare som flytt hit. Idag driver man tillsammans 13 större kollektiva boenden med cirka 700 platser runt om i Göteborg. Många av dem som bor på boendena är i gång med arbete, studier och deltar i olika aktiviteter, men det finns också en grupp som är passiva, mår dåligt och saknar kontaktnät utanför boendet.

– De kommer inte utanför huset. En del av dem oroar sig mycket för framtiden, har svårt att sova och känner att de inte har något sammanhang, berättar Ragnhild Ekelund, enhetschef för anvisningsboende i socialförvaltningen Sydväst.

Med passiviteten ökar risken för psykisk ohälsa, missbruk och den grundläggande hälsan försämras. Genom projektet Hopp och kraft – mikrovanor för mindre ohälsa och förbättringar i vardagen vill Göteborgs Stad och Skyddsvärnet Göteborg hjälpa de boende att bryta mönstren. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beviljat 1,7 miljoner kronor för insatser som ska motverka passivisering och underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden.

– Vi är väldigt glada över möjligheten att genomföra de här viktiga insatserna tillsammans med Göteborgs Stad. Samverkan har varit nyckeln ända från start och det här projektet är ytterligare ett steg i det arbetet. Vi är stolta över Göteborgsmodellen, som står för ett samordnat, vänligt och värdigt mottagande av flyktingar där staden och idéburen sektor hjälps åt för att göra det så bra som möjligt, säger Emma Forseth, utvecklingschef på Skyddsvärnet Göteborg.

Aktivitetskoordinatorer ska lotsa

Tre aktivitetskoordinatorer har anställts för att lotsa och motivera de boende till aktiviteter på till exempel bibliotek, hälsotek, samhällsorienterande insatser, öppna förskolor eller genom den ideella föreningen Help Ukraine. Koordinatorerna ska också ta fram nya skräddarsydda aktiviteter tillsammans med ukrainarna.

– Vilka aktiviteter det blir beror på vad de boende själva anser att de behöver för att må lite bättre. Det kan vara alltifrån promenadgrupper och konstnärliga aktiviteter till att starta en podd med samhällsinformation på ukrainska. De som mår mycket psykiskt dåligt kommer vi att hjälpa vidare till professionell behandling, säger Ragnhild Ekelund.

Mikrovanor för att främja hälsa

En viktig del i projektet blir att jobba med så kallade mikrovanor och introducera små förändringar för att främja hälsa. Forskning visar att det är enklare att lyckas med en förändring om vi gör små förändringar under en längre tid än om vi gör en större förändring direkt.

– Att skapa hållbara vanor är svårt för oss alla. Som nyanländ lever du dessutom med en stor osäkerhet inför framtiden, vilket gör att det kan kännas övermäktigt. Men med mikrovanor kan man göra små förändringar i rätt riktning utan att anstränga sig särskilt mycket. Det kan börja med något så enkelt som att ta regelbundna, korta promenader runt boendet, säger Ragnhild Ekelund.

Hjälpa att hitta jobb

Under andra delen av projektet kommer fokus att skifta från hälsofrämjande aktiviteter till att hjälpa ukrainarna till arbete. Tanken är att bygga vidare på Skyddsvärnets goda erfarenheter från projektet ”Jobbstart Ukraina” och erbjuda hjälp med bland annat att översätta CV och kontakter med arbetsgivare.

– Vi hoppas kunna ge dem en väg in i det svenska samhället och göra dem mer delaktiga i sina liv här även om det pågår ett krig där hemma. Om vi lyckas vill vi gärna sprida arbetssättet till andra verksamheter som möter nyanlända, säger Ragnhild Ekelund.

Kort om projektet Hopp och kraft – mikrovanor för mindre ohälsa och förbättringar i vardagen

  • Ska främja hälsa, motverka passivisering och hjälpa ukrainare att komma närmare arbetsmarknaden.
  • Drivs av socialförvaltningen Sydväst och Skyddsvärnet Göteborg. Samarbetsparter är Bräcke diakoni, Help Ukraine, Reningsborg, Räddningsmissionen, Stadsmissionen och socialförvaltningen Centrum.
  • Viktiga metoder i projektet är mikrovanor och användardriven innovation – att utgå från målgruppens behov och ta fram lösningar tillsammans med dem.
  • Finansieras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län genom Tidiga insatser för asylsökande som ska främja asylsökande personers framtida etablering i Sverige genom en meningsfull sysselsättning under asyltiden.
  • Projektet pågår till och med december 2024.

Relaterat