{{ toggleLabel }}
A

Adress

Skyddsvärnet i Göteborg
Haga kyrkogata 6
411 23 Göteborg

Nu är Skyddsvärnet HBTQ-certifierade!

I juni 2020 blev Skyddsvärnet Göteborg, som en av de första idéburna organisation i Sverige, HBTQ-certifierad av RFSL.

I juni 2020 blev Skyddsvärnet Göteborg, som en av de första idéburna organisation i Sverige, HBTQ-certifierad av RFSL.

Certifieringen är en normkritisk utbildning som hålls av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter). Utbildningen ger verktyg för att kunna arbeta systematiskt med likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter. För att certifieras ska också en handlingsplan godkännas av RFSL.

Vi är stolta och glada över att ha blivit certifierade, det ligger helt i linje med Skyddsvärnets värdegrund och ambition att vara en organisation där alla känner sig välkomna och sedda. Processen har dessutom gjort oss som jobbar här ännu mer sammansvetsade och gett upphov till många givande diskussioner och samtal, säger Mats Hedenskog, direktor på Skyddsvärnet.

Målet med certifieringen är ett bättre möte med alla våra klienter och besökare, och att bli en bättre arbetsgivare. Fokus ligger på hbtq-frågor, men certifieringen har också hjälpt oss att reflektera över normer och bemötande i ett bredare perspektiv, och gett oss en historisk överblick över hur lagar och rättigheter förändrats över tid i Sverige. Certifieringen omfattar alla våra verksamheter och all personal har genomgått utbildningen.

Ökad kunskap ger bättre möten

Personer som identifierar sig som hbtq (homosexuella, bisexuella, transpersoner, queer) är ingen homogen grupp, lika lite som män är det, eller kvinnor, eller personer med funktionsvariationer. Att genomföra en hbtq-certifiering är ett strukturerat sätt att arbeta i syfte att skapa förutsättningar för ett respektfullt bemötande av alla medarbetare och besökare. Om våra besökare känner sig välkomna från början läggs en förtroendefull grund för fortsatt positiv kontakt. Fokus för hbtq-certifieringen är hbtq-personers livsvillkor, normer kopplade till kön, könsidentitet och sexualitet, samt hur vi på bästa sätt bemöter hbtq-personer, men resultatet kommer alla till gagn oavsett kön eller sexuell läggning.

Alla ska känna sig välkomna

Vi har tagit fram en handlingsplan där hbtq-kunskap och hbtq-perspektivet integreras i verksamheten på flera sätt. Certifieringen ska leda till en faktisk skillnad i vår verksamhet. Vi ser också över informationsmaterial, blanketter, styrdokument och hur våra lokaler ser ut. Målet är att skapa en miljö där alla känner sig inkluderade och välkomna.

Relaterat