Volontärarbete

Nu är vi igång med vår volontära krismottagning för ensamkommande ungdomar.
Skyddsvärnet i Göteborg har gått samman med sju andra idéburna organisationer och Göteborgs Stad i ett idéburet offentligt partnerskap, IOP. Tillsammans ger vi ensamkommande barn och ungdomar ett bra boende – men vill också integrera dem i samhället och stärka dem till att klara ett kommande självständigt liv.
Skyddsvärnet i Göteborg har därför organiserat en krismottagning för de ensamkommande ungdomar som finns på våra boende och som är i behov av extra stöd- eller krissamtal.

Krismottagningen består av tio volontärer, (leg. psykologer, leg. psykoterapeuter och socionomer) med erfarenhet av att arbeta med flyktingar. I gruppen finns en bred och mångårig erfarenhet av behandlingsarbete inom olika delar av offentlig sektor och idéburen verksamhet.

Ingående organisationer är Bräcke Diakoni, Rädda barnen, Röda korset, Räddningsmissionen, Individuell Människohjälp, Reningsborg och Skyddsvärnet i Göteborg. Tolktjänsterna är sponsrade av Semantix.

Den här filmen gjordes med anledning av de många åldersuppdateringar som Migrationverket gjort, och som Krismottagningens psykologer kommenterar.