Ungdomsboende

I början av 2015 skrev Skyddsvärnet ett Idéburet  Offentligt partnerskap (IOP)  med Göteborgs stad för  att ta hand om ensamkommande ungdomar. Tillsammans med Räddningsmissionen, Bräcke Diakoni och Reningsborg startade vi upp boende enheter för ensamkommande ungdomar. Skyddsvärnet har i dag ett HVB boende med 16 platser samt ett ett stödboende. Tillsammans har IOP´t byggt upp ca 250 platser i Göteborg.  

Ungdomsboendet är numera nerlagt – läs om bakgrunden i vår verksamhetsberättelse 2018.

 

Läs mer om : IOP Idéburet partnerskap