Självhjälpsgrupper

LifeRing Göteborg

Föreningen Skyddsvärnet i Göteborg står bakom starten av en ny sekulär självhjälpsgrupp som är ett alternativ till AA-NA´s 12-stegsprogram. Sekulär innebär att din religiösa tillhörighet är din ensak och en privat angelägenhet i förhållande till LifeRing.
På sikt ska LifeRing bli självgående och styrt av medlemmarna och att Skyddsvärnets direkta stöd ska kunna avslutas.
Skyddsvärnet har startat en självhjälpsgrupp på tisdagar 18.00-19.00 och torsdagar  kl. 18.30-19.00.på Haga Kyrkogata 6. Alla intresserade är välkomna. Ingen förhandsanmälan krävs.

• LifeRing är en stödgrupp för självhjälp som leds av en mötesordförande. LifeRing vänder sig till alla som vill bli, och fortsätta att hålla sig, nyktra och drogfria.

• Kraften att bli drogfri ligger hos individen själv.

• Önskan att sluta dricka eller ta droger är det enda kravet för at bli medlem i lifeRing.

• Du är alltså inte tvungen att etikettera dig själv som ”alkoholist” eller ”narkoman” för att få deltaga.

• LifeRing är en fristående, icke-vinstdrivande och demokratiskt styrd organisation som grundades i USA 2001.

För mer info ring Life ring-telefonen: 0760-911867

Mer information får du på följande länkar: LifeRings hemsida för Sverige: www.lifering.se