POP IN Ungdom

POP IN Ungdom är ett center för ungdomar som befinner sig i riskmiljöer i centrala Göteborg och behöver hjälp att slussas till hjälpinsatser i samhället. På POP IN får ungdomarna hjälp att ta kontakt med myndigheter och andra organisationer, söka jobb och sysselsättning. Målet är att ungdomarna ska känna sig inkluderade i samhället och få en bättre integration.

POP IN är ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan Skyddsvärnet, Fryshuset och Göteborgs stad. Verksamheten har ett nära samarbete med Göteborgs stads fältverksamhet som också möter upp ungdomar i närområdet, tillsammans med Fryshusets fältare och Skyddsvärnets fältare Gatupratarna. Fokus är området runt Nordstan och Brunnsparken. I verksamheten deltar också Göteborgs stads enhet ArbVux som jobbar med sysselsättningsfrågor.

POP IN ligger på Gustav Adolfs torg 4B. Lokalen har öppet för besök måndag -torsdag klockan 16:00-20.30.