Krismottagning

Skyddsvärnets krismottagning är en verksamhet inom det IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap), som gäller mottagande av ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. Följande organisationer ingår i detta IOP: Bräcke Diakoni, Rädda Barnen, Röda korset, Individuell Människohjälp, Reningsborg, Räddningsmissionen och Skyddsvärnet. Målgruppen för Krismottagningen är ungdomar som är i behov av extra stöd- eller krissamtal och som bor i något av de boenden som ingår i detta IOP. Krismottagningen kan också vid behov och i mån av tid ta emot traumatiserade vuxna som remitteras från Röda korsets behandlingscenter för krigs och tortyrskadade i Göteborg.

Krismottagningen består av åtta volontärer, (leg. psykologer, leg. psykoterapeuter och socionomer) med erfarenhet av att arbeta med flyktingar. I gruppen finns en bred och mångårig erfarenhet av behandlingsarbete inom olika delar av offentlig sektor och idéburen verksamhet.

Krismottagningen erbjuder

  • Information vid husmöten om kriser, trauman, normala krisreaktioner och hjälp
  • Individuella stödsamtal eller kris- och traumasamtal
  • Individuell psykoterapi vid trauman kopplade till sexuella övergrepp
  • Gruppsamtal om självhjälp vid krisreaktioner
  • Sömnskola vid sömnstörningar
  • Stresshantering
  • Avslappning
  • Bildterapi
  • Stödsamtalsgrupp för volontärer i behov av extra stöd
  • Konsultation och handledning

Kontaktperson: Birgitta Göransson