Halvvägshus

Halvvägshus är en utslussåtgärd inom kriminalvården vars syfte är att underlätta villkorlig frigivning av fängelsedömda. Det finns tre halvvägshus i Sverige, de två övriga finns i Malmö och Stockholm. Skyddsvärnet i Göteborg har 16 platser för män och tre platser för kvinnor. 

Personer som får boende på Halvväghuset har någon form av sysselsättning. De får ett beslut om att under sin slutliga del av sin verkställighet bo utanför anstalten. Personerna som kommer till Halvvägshuset måste följa Kriminalvårdens ramar och regler samt hålla de tider som är överenskommit med Frivården. Det är även krav på att lämna utandningsprov och urinprov under sin vistelse på Halvvägshuset.  Personalen på Halvvägshuset arbetar dygnet runt och har sovande jour. Deras uppdrag är att stötta klienterna i att hålla sig borta från kriminalitet och följa de regler och anvisningar som Kriminalvården har satt upp.