Verksamheter

POP IN Ungdom

POP IN Ungdom är ett center för ungdomar som befinner sig i riskmiljöer i centrala Göteborg och behöver hjälp att slussas till hjälpinsatser i samhället. På POP IN får ungdomarna… Läs… Läs mer »

Värnet

Värnet är en öppen mötesplats för dig som studerar på gymnasienivå eller motsvarande och har sökt eller fått uppehållstillstånd. Här får du bland annat hjälp att klara skolan, söka jobb…… Läs mer »

Skyddsbussen

Med syfte att öka tryggheten i Göteborg under helgkvällar ställer vi  en minibuss på platser där många ungdomar och unga vuxna uppehåller sig nattetid när krogarna stänger. Vi har personal…… Läs mer »

Krismottagning

Skyddsvärnets krismottagning är en verksamhet inom det IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap), som gäller mottagande av ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. Följande organisationer ingår… Läs mer »

Ungdomsboende

I början av 2015 skrev Skyddsvärnet ett Idéburet  Offentligt partnerskap (IOP)  med Göteborgs stad för  att ta hand om ensamkommande ungdomar. Tillsammans med Räddningsmissionen, Bräcke Diakoni… Läs mer »

Socialmedicinsk mottagning

På Skyddsvärnets socialmedicinska mottagning ges rådgivning, strukturerad samtalsbehandling och bearbetande insiktsterapi.Vårt socialmedicinska team består av psykolog, psykoterapeut, kurator,… Läs mer »

Lägenhetsavdelningen

På lägenhetsavdelningen jobbar fyra referensgivare. Deras uppdrag är att stötta personer med beslut från Socialtjänsten att få bra referenser så att de kan gå vidare till eget alternativt kommunalt… Läs mer »

Halvvägshus

Halvvägshus är en utslussåtgärd inom kriminalvården vars syfte är att underlätta villkorlig frigivning av fängelsedömda. Det finns tre halvvägshus i Sverige, de två övriga finns i Malmö… Läs mer »

Volontärarbete

Skyddsvärnet får varje vecka ovärderlig hjälp av volontärer som ger av sin tid för att hjälpa andra. Är du nyfiken på att hjälpa till som volontär hos oss? Varmt välkommen… Läs… Läs mer »

Opinionsbildning

Skyddsvärnet i Göteborg vill utöver att driva verksamhet för utsatta målgrupper även bedriva opinion i viktiga samhällsfrågor. Vi har en facebooksida där vi lägger upp debattartiklar och annat… Läs mer »