Verksamheter

Krismottagning

Skyddsvärnets krismottagning är en verksamhet inom det IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap), som gäller mottagande av ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. Följande organisationer ingår… Läs mer »

Ungdomsboende

I början av 2015 skrev Skyddsvärnet ett Idéburet  Offentligt partnerskap (IOP)  med Göteborgs stad för  att ta hand om ensamkommande ungdomar. Tillsammans med Räddningsmissionen, Bräcke Diakoni… Läs mer »

Socialmedicinsk mottagning

På Skyddsvärnets socialmedicinska mottagning ges rådgivning, strukturerad samtalsbehandling och bearbetande insiktsterapi.Vårt socialmedicinska team består av psykolog, psykoterapeut, kurator,… Läs mer »

Lägenhetsavdelningen

På lägenhetsavdelningen jobbar   4 st referensgivare. Deras uppdrag är att stötta personer med beslut från Socialtjänsten att få bra referenser så att de kan gå vidare till eget alternativt… Läs mer »

Halvvägshus

Halvvägshus är en utslussåtgärd inom kriminalvården vars syfte är att underlätta villkorlig frigivning av fängelsedömda. Det finns tre halvvägshus i Sverige, de två övriga finns i Malmö… Läs mer »

Volontärarbete

Nu är vi igång med vår volontära krismottagning för ensamkommande ungdomar. Skyddsvärnet i Göteborg har gått samman med sju andra idéburna organisationer och Göteborgs Stad i ett idéburet… Läs mer »

Opinionsbildning

Skyddsvärnet i Göteborg vill utöver att driva verksamhet för utsatta målgrupper även bedriva opinion i viktiga samhällsfrågor. Vi har en facebooksida där vi lägger upp debattartiklar och annat… Läs mer »

Självhjälpsgrupper

LifeRing Göteborg Föreningen Skyddsvärnet i Göteborg står bakom starten av en ny sekulär självhjälpsgrupp som är ett alternativ till AA-NA´s 12-stegsprogram. Sekulär innebär att din religiösa… Läs mer »