Verksamheter

Värnet

Värnet är en mötesplats för dig som studerar på gymnasienivå eller motsvarande och har sökt eller fått uppehållstillstånd. Här får du bland annat hjälp att klara skola, söka jobb och…… Läs mer »

Skyddsbussen

Med syfte att öka tryggheten i Göteborg under helgkvällar ställer vi  en minibuss på platser där många ungdomar och unga vuxna uppehåller sig nattetid när krogarna stänger. Vi har personal…… Läs mer »

Krismottagning

Skyddsvärnets krismottagning är en verksamhet inom det IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap), som gäller mottagande av ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. Följande organisationer ingår… Läs mer »

Ungdomsboende

I början av 2015 skrev Skyddsvärnet ett Idéburet  Offentligt partnerskap (IOP)  med Göteborgs stad för  att ta hand om ensamkommande ungdomar. Tillsammans med Räddningsmissionen, Bräcke Diakoni… Läs mer »

Socialmedicinsk mottagning

På Skyddsvärnets socialmedicinska mottagning ges rådgivning, strukturerad samtalsbehandling och bearbetande insiktsterapi.Vårt socialmedicinska team består av psykolog, psykoterapeut, kurator,… Läs mer »

Lägenhetsavdelningen

På lägenhetsavdelningen jobbar   4 st referensgivare. Deras uppdrag är att stötta personer med beslut från Socialtjänsten att få bra referenser så att de kan gå vidare till eget alternativt… Läs mer »

Halvvägshus

Halvvägshus är en utslussåtgärd inom kriminalvården vars syfte är att underlätta villkorlig frigivning av fängelsedömda. Det finns tre halvvägshus i Sverige, de två övriga finns i Malmö… Läs mer »

Volontärarbete

Nu är vi igång med vår volontära krismottagning för ensamkommande ungdomar. Skyddsvärnet i Göteborg har gått samman med sju andra idéburna organisationer och Göteborgs Stad i ett idéburet… Läs mer »

Opinionsbildning

Skyddsvärnet i Göteborg vill utöver att driva verksamhet för utsatta målgrupper även bedriva opinion i viktiga samhällsfrågor. Vi har en facebooksida där vi lägger upp debattartiklar och annat… Läs mer »

Självhjälpsgrupper

LifeRing Göteborg Föreningen Skyddsvärnet i Göteborg står bakom starten av en ny sekulär självhjälpsgrupp som är ett alternativ till AA-NA´s 12-stegsprogram. Sekulär innebär att din religiösa… Läs mer »