Verksamheter

Öppenvård för alkohol- och drogberoende

Skyddsvärnet har nyligen fått ett avtal med Västra Götalandsregionen om att bedriva öppenvårdsbehandling för personal med missbruk- och beroende relaterade problem.  Vi kommer att vara en underleverantör för deras egen företagshälsovård Hälsan & Arbetslivet. Kontaktperson hos oss är Psykolog Birgitta Dahl.

Krismottagning

Skyddsvärnets krismottagning är en verksamhet inom det IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap), som gäller mottagande av ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. Följande organisationer ingår i detta IOP: Bräcke Diakoni, Rädda Barnen, Röda korset, Individuell Människohjälp, Reningsborg, Räddningsmissionen och Skyddsvärnet.

Ungdomsboende

I början av 2015 skrev Skyddsvärnet ett Idéburet Offentligt partnerskap (IOP) med Göteborgs stad för att ta hand om ensamkommande ungdomar. Tillsammans med Räddningsmissionen, Bräcke Diakoni och Reningsborg startade vi upp boende enheter för ensamkommande ungdomar. Skyddsvärnet har i dag ett HVB boende med 16 platser samt ett ett stödboende. Tillsammans har IOP´t byggt upp ca 250 platser i Göteborg.

Socialmedicinsk mottagning

På Skyddsvärnets socialmedicinska mottagning ges rådgivning, strukturerad samtalsbehandling och bearbetande insiktsterapi. Vårt socialmedicinska team består av psykolog, psykoterapeut, kurator, läkarsekreterare och konsultläkare. Mottagningen bedriver öppenvård, främst inriktad på alkohol- och drogproblematik.

Lägenhetsavdelningen

På lägenhetsavdelningen jobbar   4 st referensgivare. Deras uppdrag är att stötta personer med beslut från Socialtjänsten att få bra referenser så att de kan gå vidare till eget alternativt kommunalt kontrakt efter referenstiden.  Skyddsvärnet har 45 st lägenheter varav 12st kallas för Adam-lägenheter vilket innebär att personen får möjlighet att[…]

Halvvägshus

Halvvägshus är en utslussåtgärd inom kriminalvården vars syfte är att underlätta villkorlig frigivning av fängelsedömda.

Personer som får boende på Halvväghuset har någon form av sysselsättning. De får ett beslut om att under sin slutliga del av sin verkställighet bo utanför anstalten.

Volontärarbete

Nu är vi igång med vår volontära krismottagning för ensamkommande ungdomar. Skyddsvärnet i Göteborg har gått samman med sju andra idéburna organisationer och Göteborgs Stad i ett idéburet offentligt partnerskap, IOP.

Opinionsbildning

Skyddsvärnet i Göteborg vill utöver att driva verksamhet för utsatta målgrupper även bedriva opinion i viktiga samhällsfrågor. Vi har en facebooksida där vi lägger upp debattartiklar och annat som vi vill lyfta fram – se oss gärna där ! https://www.facebook.com/skyddsvarnet/

Självhjälpsgrupper

LifeRing Göteborg Föreningen Skyddsvärnet i Göteborg står bakom starten av en ny sekulär självhjälpsgrupp som är ett alternativ till AA-NA´s 12-stegsprogram. Sekulär innebär att din religiösa tillhörighet är din ensak och en privat angelägenhet i förhållande till LifeRing. På sikt ska LifeRing bli självgående och styrt av medlemmarna och att[…]