Skyddsvärnets årsmöte 2018

Den 25e april hölls det årsmöte för Skyddsvärnet. Hans Hjalmers, Maria Tullberg och Anette Skårner valdes in för omval på två år och Sven-Erik Ahlborn valdes in som ny ledamot på ett år. Sven-Erik är psykolog och arbetar i dag som utvecklingsledare inom psykiatrin i Halland där han bl.a startat upp en psykiatrisk vårdavdelning för patienter med missbruks- och beroendeproblem. 
 
I samband med årsmötet meddelade vår nuvarande ordförande Birgitta Göransson att hon avgår ett år i förtid från styrelsen på grund av hälsoskäl. Birgitta är dock kvar som samordnare för volontärpsykologerna och blev dessutom invald att sitta i valberedningen tillsammans med två nya ledamöter – Eva Bival och Anders Westgårdh. På det konstituerade styrelsemötet som hölls i anslutning till årsmötet valdes Gustav Martner som ny ordförande. 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *