Ska ensamkommande möta vintern i Göteborg utan bostad?

När många ensamkommande unga förlorar sitt boende samtidigt som kylan kommer gör vi ett upprop till flera organisationer, fastighetsägare, villaägare, lägenhetsinnehavare, ja alla aktörer och göteborgare som kan ställa upp. Det behövs boenden, lokaler, volontärer och familjer som öppnar sina hem. Det skriver nybildade Samverkan för ensamkommande i Göteborg. Vintern och kylan är på väg. De asylsökande ungdomar som fyller eller har skrivits upp till 18 år rycks upp när de förlorar sitt boende i Göteborg och istället erbjuds vuxenboende på en anläggning hos Migrationsverket i en kommun långt bort. I ett slag förlorar unga sitt nätverk, socialsekreterare, god man och i praktiken sin möjlighet att gå klart gymnasiet. För dessa ungdomar är situationen akut. De går i skolan i Göteborg, de har nätverk och stöd, men ingenstans att bo här. De vill inte missa att gå kvar i skolan, därför blir många vara kvar ändå i Göteborg. Fram till nu har ideella krafter, enskilda familjer, Agape och andra organisationer tagit allt ansvar. Det finns redan 400 ungdomar som berörs av att kommunen ändrat förutsättningar för att kunna bo kvar och de närmaste månaderna har vi ytterligare hundratals unga som riskerar att stå bostadslösa i Göteborg. Utan bostad riskerar de dras till platser där de kan bli utnyttjade för till exempel prostitution, droger och våldsamheter. Risken är att Nordstan återigen fylls på av fler ungdomar som söker ett sammanhang och skydd mot kylan. Vi behöver göra något mer, hjälpas åt. Därför har vi tillsammans påbörjat ett samtal om hur vi kan bistå de ensamkommande unga som vi från och med nu kallar för Samverkan för ensamkommande i Göteborg, en samverkan som går över alla gränser. Syftet med vår samverkan är hitta fler bostadslösningar för alla ensamkommande unga i asylprocess. Nu kommer vi hjälpas åt att söka familjer, lägenheter och lokaler och hoppas att många göteborgare kan bidra med bostadslösningar och kreativa insatser. Det finns redan organisationer och kyrkor men det behövs fler som kan vara med. Du hittar oss på www.ensamkommandegbg.org Tillsammans vill vi skapa möjligheter att hjälpa alla dessa ungdomar. Många av oss har kämpat länge och med glödande drivkraft är vi alla med och skapar lösningar när de behövs som allra mest. Vi har bestämt oss för att bygga upp omsorg och bra sammanhang runt ensamkommande unga. Vi kommer inte stå och titta på när fler unga liv söndras. Istället kommer vi vända oss till organisationer, företag, aktörer och göteborgare som kan göra en ideell insats. Tillsammans ska vi hjälpa dessa ungdomar. Kom med du också!

Helena Mäki, #vistårinteut Matilda Brinck-Larsen, Agape Emil Mattsson, Räddningsmissionen Anki Thunman, Frälsningsarmén Mikael Albertsson, Reningsborg Eva Glemme, Svenska Kyrkan Stefan Sundemo/Tomas Hammar, Equmeniakyrkan Ulf Kamne, Miljöpartiet de gröna Daniel Bernmar, Vänsterpartiet Stina Svensson, Feministiskt Initiativ David Lega, Kristdemokraterna Mimmi Håkansson, Individuell människohjälp Stig Andersson, Nätverket för gode män Emma Forseth, Refugees Welcome Mats Hedenskog, Skyddsvärnet Samverkan för Göteborg, www.ensamkommandegbg.org

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *