{{ toggleLabel }}
A

Adress

Skyddsvärnet i Göteborg
Haga kyrkogata 6
411 23 Göteborg

En hundraårig historia

I över hundra år har Skyddsvärnet arbetat för att hjälpa människor som på grund av missbruk, kriminalitet eller psykisk ohälsa har hamnat utanför i samhället att på ett bättre sätt åter integreras. Skyddsvärnets verksamheter ligger i centrala Göteborg och föreningens arbete bedrivs i nära samarbete med kriminalvård och socialtjänst.

En resa i Skyddsvärnets historia

Utifrån en ny bestämmelse från 1906 kring villkorlig straffdom och villkorlig frigivning skapades behov av personutredningar och övervakning men det gjorde också att man synliggjorde en tidigare förhållandevis osynlig och bortglömd grupp. Det var de kvinnor och barn, vars män, tillika fäder satt i fängelse. Detta var en grupp i samhället som var oerhört marginaliserade och levde under mycket knappa förhållanden.

I regel super han upp en ganska stor del av sin förtjänst och det han lämnar hustrun till mat m. m. åt den 11 personer stora familjen, räcker aldrig till.

Urdrag från Redogörelse över Skyddsvärnet Göteborgs verksamhet 6 november 1914–31 december 1915.

År 1914 hade personer verksamma i staden och inom rättsväsendet uppmärksammat behovet och startade en förening som anslöt sig till en riksförening med säte i Stockholm. Till en början arbetade de med personutredningar och övervakning men de hjälpte även till med boende och höll i vissa aktiviteter för familjerna. Syftet var att ge familjerna möjlighet till en bättre start efter att männen återvänt hem efter en fängelsevistelse, men även under tiden då kvinnorna var fängelseänkor.
Föreningens olika verksamheter har under många decennier varit kantad av borgmästare, domare, advokater och andra personer verksamma inom rättsväsendet. Gemensamt för dem alla har varit ett stort socialt engagemang och en vilja att förändra tillvaron och skapa bättre möjligheter för personer i samhällets utkant.
Viktigt för föreningen är den humanistiska värdegrunden att alla människor har ett lika värde och en rätt att beredas hjälp till att skapa sig förutsättningar till ett bättre liv, fritt från missbruk, kriminalitet och andra psykosociala problem.

Skyddsvärnet och kriminalvården

Så sakteliga började föreningens utveckling till att bli en nära samarbetspartner till kriminalvården. Fram till mitten av 1980 talet erhöll Skyddsvärnet bidrag från justitiedepartementet och kriminalvården hade till och med personal som arbetade i Skyddsvärnets lokaler som kallades ”skyddskonsulenter”. Än idag träffar vi på personer som ska gå till ”Skyddet”, nu i meningen att träffa sin frivårdsinspektör som idag sitter i kriminalvårdens egna lokaler. Uppgifterna för en dåtida skyddskonsult och en frivårdsinspektör idag har fortfarande stora likheter.

Skyddsvärnet har på uppdrag från kriminalvården startat och bedrivit ett antal olika verksamheter.

Från ”Göteborgsmodellen” till Halvvägshuset

Skyddsvärnets rattfylleriprogram bedrevs under 25 års tid, mellan 1985–2010 och startade som ett samarbete mellan kriminalvården och Skyddsvärnet för att sedan helt övergå i Skyddsvärnets regi.

Ett flertal kommuner och landsting arbetar fortfarande enligt ”Göteborgsmodellen” som arbetades fram på Skyddsvärnet för att arbeta med personer dömda för rattfylleri.

Idag bedriver Skyddsvärnet ett av landets tre Halvvägshus, som är en utslussningsåtgärd inom Kriminalvården. Vi har 16 platser för män och tre för kvinnor.

Ett sekel i bokform

Vill du veta mer om Skyddsvärnets långa historia? När vi fyllde 100 år 2014 skrevs en jubileumsbok om vårt arbete. Ladda ner och läs den här!