{{ toggleLabel }}
A

Adress

Skyddsvärnet i Göteborg
Haga kyrkogata 6
411 23 Göteborg

En del av Famna

Skyddsvärnet i Göteborg är medlem i branschorganisationen för idéburen vård och omsorg Famna sedan 2013.

Famna startades för att tillvarata de idéburnas röst i det offentliga samtalet, för att lyfta fram alternativet i debatten och för att driva medlemmarnas frågor gentemot regering, riksdag, myndigheter, kommuner och landsting. Vi  påverkar också utredningar samt ser till att sektorn syns i medierna.

Den ideburna sektorn bidrar till en ökad mångfald av vårdgivare inom den öppna vården och omsorgen. Famna arbetar för att fler idéburna vårdgivare utan vinstsyfte ges möjlighet att sluta avtal med olika myndigheter.

Famna är ett samlande nationellt organ för utförare inom idéburen vård och social omsorg. Famna verkar för att regering och riksdag ska utveckla en samlad politik för den idéburna vård- och omsorgssektorn i syfte att stimulera dess utveckling och tillväxt. Famna Väst utgörs av nio västsvenska medlemsorganisationer som arbetar tillsammans för att i samma syfte påverka politiker lokalt och regionalt.

Tillsammans omsätter vi över 1,1 miljarder kronor och har mer än 1600 anställda. Vi driver verksamhet inom bl.a. äldreomsorg, social hjälpverksamhet – missbruk och psykisk ohälsa, funktionshinder, hälsovård, arbetsmarknadsinsatser, utbildning, barn- och ungdomsverksamhet, föräldrastöd samt familjerådgivning.

Famna har under sina drygt 10 år lyckats uppnå en stark ställning som påverkare och skapat goda relationer med politiken på nationell nivå. Ett aktivt samarbete medlemmarna emellan sker även inom områden som kvalitetsfrågor, ledarskapsutveckling och kommunikation.

Sedan 2012 arbetar vi strukturerat i Famna Väst för att med en röst föra fram sektorns frågor även lokalt. Under de år som vi samarbetat har vi bland annat genomfört en kännedoms-undersökning bland Göteborgs politiker, skrivit debattartiklar, haft debatter samt träffat och samtalat med många lokala politiker. Även internt samarbetar vi och genomför bland annat flera gemensamma chefsträffar varje år.

Vi vill göra mer för fler

Famna Väst fortsätter agera för att påverka samhället att se fördelarna med en mångfald av utförare inom offentlig vård och omsorg. Vi verkar dessutom för likvärdiga förutsättningar för alla aktörer på denna marknad med stort fokus på det viktigaste, nämligen kvaliteten i de tjänster som erbjuds.

Besök Famnas hemsida för mer information