Styrelse

Föreningen har en styrelse som är ytterst ansvarig. För den operativa verksamheten ansvarar en direktor (Mats Hedenskog), samt enhetschefer för respektive verksamhetsområden.  Inom varje verksamhet arbetar personal som är erfaren och kompetent inom sina yrkesområden.

Styrelsen består av

Gustav Martner (ordförande)
Styrelseordförande i Burt Corp, grundare till Refugee Phones och Digital Reliance, industriell rådgivare inom CSR och digitalisering på Prime PR.

Sven-Eric Alborn (skattmästare)
Legitimerad psykolog och psykoterapeut, utvecklingsledare på Psykiatri Halland.

Fredrik Spak
Docent och specialist i allmänpsykiatri och socialmedicin samt vetenskapligt råd vid Socialstyrelsen i missbruksfrågor

Anette Skårner
Docent i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete i Göteborg.

Hans Hjalmers
Advokat.

Maria Lejerstedt
Tidigare stadsdelsdirektör i Västra Göteborg samt kommunchef i Strömstad kommun.

Alf Andersson
Tidigare ansvarig för köpt vård och behandling på Kriminalvården.

Krister Johansson
VD på Serneke Fastigheter AB