Styrelse

Föreningen har en styrelse som är ytterst ansvarig. För den operativa verksamheten ansvarar en direktor (Mats Hedenskog), samt enhetschefer för respektive verksamhetsområden.  Inom varje verksamhet arbetar personal som är erfaren och kompetent inom sina yrkesområden.

Styrelsen består av

Birgitta Göransson (ordförande)
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi

Gustav Martner (skattmästare)
Styrelseordförande i Burt Corp, grundare till Refugee Phones och Digital Reliance, industriell rådgivare inom CSR och digitalisering på Prime PR.

Fredrik Spak
Docent och specialist i allmänpsykiatri och socialmedicin samt vetenskapligt råd vid Socialstyrelsen i missbruksfrågor

Maria Tullberg
Psykolog samt docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg

Elisabeth Kwarnmark
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi

Anette Skårner
Docent i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete i Göteborg

Hans Hjalmers
Advokat