Social hållbarhet – om hemlöshet

 

De tio stadsdelarna ansvarar för att i ett akut läge kunna erbjuda sina invånare tillfälligt tak över huvudet. De hemlösa som inte kan ordna ett boende på den ordinarie bostadsmarknaden kan vända sig till socialkontoret i sin stadsdel.

Personer med särskilda behov kan få bistånd i form av olika typer av boendeplatser som stadsdelarna köper från Social resursförvaltning eller andra aktörer såsom Skyddsvärnet mfl.
Stadsdelarna erbjuder olika insatser såsom ekonomiskt bistånd, samtal eller boendestöd för att undvika vräkningar.
När socialkontoren i stadsdelarna har stängt kan utsatta vända sig till Socialjouren som har öppet dygnet runt.
Social resursförvaltning:
En långsiktig satsning sker nu på ”Bostad först”, det vill säga att den som är hemlös får en lägenhet först och sedan hjälp att ta tag i olika problem.
Inom Social resursförvaltning finns förutom boenden även Huldas hus, ett aktivitetshus för hemlösa kvinnor och Uppsökarenheten med fältassistenter vars uppdrag är att försöka få kontakt med människor som sover ute och motivera dem att ta emot hjälp.

I Göteborg samarbetar de kommunala och privata fastighetsägarna med Fastighetskontoret för att hjälpa de som av sociala och/eller medicinska skäl har svårt att få bostad. Samarbetet innebär att fastighetsägare lämnar ett antal lägenheter, i år 400, som Fastighetskontoret hyr ut i andra hand, så kallade ”kommunala kontrakt”. Förutsättningarna för att sedan få ta över kontraktet är att den boende har betalat hyran under 18 månader, vårdat lägenheten och inte stört grannarna.

 

ur: Göteborgs Stad – hemlöshet