Ledningsgrupp

Ledningsgruppen för Skyddsvärnet består av enhetschefer för respektive avdelningar samt ekonomifunktion och psykolog. Gruppen leds av Skyddsvärnets direktor.