Ledningsgrupp

Ledningsgruppen för Skyddsvärnet består av enhetschefer för respektive avdelningar samt ekonomifunktion och psykolog. Gruppen leds av Skyddsvärnets direktor.

Maria Austrin

Enhetschef Halvvägshuset, Lägenhetsavdelningen och kansliet
Mobil 070-3780192

Lisbeth Ericson

Ekonomi / HR
tel: 031-600789
mobil: 0703-780182
lisbeth.ericson@skyddsvarnet.org