Kvalitet & Miljöarbete

Kvalitetsledning
Vårt övergripande kvalitetsverktyg är styrdokument och internutbildning, baserat på den modell Swedish Institute for Quality (SIQ) använder sig av för kundorienterad verksamhetsutveckling.

 

Miljöarbete
Vår verksamhet i dag har ett miljöledningssystem och vi arbetar på ett aktivt och systematiskt sätt med ständiga miljöförbättringar i verksamheten. Arbetet för en gemensam hållbar utveckling är ständigt levande i föreningen. Vi gör allt från det självklara som att sopsortera och använda lågenergilampor till att faktiskt utbilda de klienter som bor i vår regi, oavsett om det är i huset på Haga Kyrkogata eller i någon av våra referenslägenheter. Vi kör miljöbilar och använder oss av miljömärkta produkter vad gäller till exempel rengöringsmedel.

Vi jobbar på att under 2017 bli miljödiplomerade.  Diplomet utfärdas av Göteborg Stads miljöförvaltning och  bygger på grundläggande delar i miljöledningssystemen ISO 14001 och EMAS.