Kvalitet & Miljöarbete

Kvalitetsledning
Vårt övergripande kvalitetsverktyg är styrdokument och internutbildning, baserat på den modell Swedish Institute for Quality (SIQ) använder sig av för kundorienterad verksamhetsutveckling.

 

Miljöarbete
Vi miljödiplomerades 2008. Diplomet är utfärdas av Göteborg Stads miljöförvaltning och  bygger på grundläggande delar i miljöledningssystemen ISO 14001 och EMAS.

 

Ett miljödiplom visar att vår verksamhet har infört ett miljöledningssystem och arbetar på ett aktivt och systematiskt sätt med ständiga miljöförbättringar i verksamheten. Arbetet för en gemensam hållbar utveckling är ständigt levande i föreningen. Vi gör allt från det självklara som att sopsortera och använda lågenergilampor till att faktiskt utbilda de klienter som bor i vår regi, oavsett om det är i huset på Haga Kyrkogata eller i någon av våra referenslägenheter. Vi kör miljöbilar och använder oss enbart av miljömärkta produkter vad gäller till exempel rengöringsmedel. Vi ställer också krav på att alla våra leverantörer kan visa upp att även de innehar en miljödiplomering.