Organisation

 

Föreningen har en styrelse som är ytterst ansvarig. För den operativa verksamheten ansvarar en direktor, samt enhetschefer för respektive verksamhetsområden. Inom varje verksamhet arbetar personal med erfarenhet och kompetens inom sina yrkesområden.

 

hemsida-organisation-skyddsvarnet-goteborg-001