Lediga tjänster

Vill du jobba inom idéburen vård och omsorg, med professionalitet, medmänsklighet och respekt för allas lika värde som ledord? Här hittar du våra lediga tjänster just nu.

Socionom med Steg 1-utbildning

Vill du vara med och skapa nya arbetsmöjligheter för dem som står längst från arbetsmarknaden, tillsammans med oss på Skyddsvärnet? Du blir en del av ett tvärprofessionellt team tillsammans med arbetsterapeut, coacher, projektledare, aktivitetssamordnare och studievägledare från Samordningsförbundet och idéburen sektor.

I vårt ESF-projekt som sträcker sig från januari 2021 till februari 2023 vill vi skapa ett unikt tillfälle att stötta personer att komma närmare arbetslivet. Vi söker nu en erfaren och nyfiken socionom till teamet. Du ska inneha Steg 1-utbildning eller liknande vidareutbildning.

Målgruppen för projektet är:

  • Nyanlända med sammansatt problematik som befinner sig i ett tidigt skede av sin etableringsprocess och som riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden och i långvarigt utanförskap.
  • Individer som befinner sig i långvarigt utanförskap med arbetslöshet i kombination med andra hinder som ohälsa och bristande kunskaper i svenska språket.
  • Långtidsarbetslösa kvinnor och män i åldrarna 18–64 år, som har svårt att tillgodogöra sig Arbetsförmedlingens insatser samt ordinarie verksamhet inom Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsförvaltningen (ARB Vux) i Göteborgs stad, och som har långvarigt eller mycket långvarigt beroende av olika bidrag för sin försörjning såsom försörjningsstöd.

Kvalifikationer:

Vi söker dig som är socionom med steg 1-utbildning eller liknande vidareutbildning, med erfarenhet av stödsamtal som inriktar sig på tjänstedesign och motivation. Erfarenhet av teamarbete är meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av projektarbete samt att du genom din kompetens kan se vad våra deltagare behöver framåt för att kunna komma in i arbetslivet. Du ska kunna vara delaktig i att hålla i föreläsningar och utbildningar både individuellt och i grupp. Våra deltagare kommer att behöva stöd på grund av hinder i form av neuropsykiatriska eller intellektuella funktionsvariationer, minnesstörningar, missbruk, psykisk ohälsa och posttraumatiska stressyndrom. Dessa deltagare kommer att med hjälp av din kompetens hänvisas till rätt instans för att få sina behov tillgodosedda.

Du är flexibel, har en god samarbetsförmåga och är trygg i din yrkesroll. Du har ett professionellt arbets- och förhållningsätt och tycker det är roligt att dela med dig av din kunskap med andra. Vi ser gärna att du har intresse av att utveckla verksamheten tillsammans med oss.

Vi ser fram emot att höra av dig. Då tjänsten behöver tillträdas redan 1 maj vill vi ha din ansökan så snart som möjligt!

Anställningsvillkor:

Heltid 100%, tills vidareanställning.
Månadslön
Start 1 maj

Om Skyddsvärnet

Skyddsvärnet i Göteborg är en ideell organisation som tillhör den idéburna sektorn. Vi bedriver socialt arbete sedan 1914. Syftet med vår verksamhet är att förebygga social utslagning och förbättra förutsättningarna för människor som lever i olika former av utsatthet. Vi driver bland annat ett flertal olika boendeformer med stöd för socialtjänst och kriminalvård, en socialmedicinsk mottagning och uppsökande verksamheter för ungdomar. Kort sagt – vi hjälper människor som har det svårt att få det bättre.

Kontakt

Ansökan + CV skickas till Maria Austrin, områdeschef Stöd och skydd:
Maria.austrin@skyddsvarnet.org

Eventuella frågor gällande projektet
Projektledare: Füsun Dehiller
Füsun.dehiller@skyddsvarnet.org

Fackliga frågor
Åsa Bergdahl, Vision
Asa.bergdahl@skyddsvarnet.org