Nyheter

Seminarium: 21 mars -heder och hedersvåld

Skyddsvärnet i Göteborg planerar att tillsammans med Göteborgs Räddningsmission att starta ett skyddsboende för kvinnor. Vi har därför bjudit in Jamila Hussein som kommer att tala om sin bok Heder och hedersvåld: berättelser, fakta, fördomar. Inbjudan och anmälan seminarium Första lång

Vi söker Projektledare – socialt arbete

Hej! Vi är Skyddsvärnet i Göteborg och bedriver socialt arbete. Det har vi gjort ända sedan 1914. Syftet med vår verksamhet är att förebygga social utslagning och arbeta för de som lever i utsatthet. Vi driver ett flertal olika boendeformer med stöd för socialtjänst och kriminalvård, och har även en[…]

Krismottagningens verksamhetsberättelse 2017

Krismottagningen vid Skyddsvärnet i Göteborg tar emot ensamkommande flyktingbarn i behov av krisbehandling och stödsamtal som inte kan få hjälp inom den offentliga vården. Under 2017 har 850 behandlingssamtal genomförts. Dessutom har psykoterapeuter vid mottagningen skrivit ca 30 intyg till Migrationsverket, Migrationsdomstolen och Socialtjänsten rörande ungdomarnas psykiska ohälsa, vårdbehov och[…]

Ska ensamkommande möta vintern i Göteborg utan bostad?

När många ensamkommande unga förlorar sitt boende samtidigt som kylan kommer gör vi ett upprop till flera organisationer, fastighetsägare, villaägare, lägenhetsinnehavare, ja alla aktörer och göteborgare som kan ställa upp. Det behövs boenden, lokaler, volontärer och familjer som öppnar sina hem. Det skriver nybildade Samverkan för ensamkommande i Göteborg. Vintern[…]

Seminarium om Krismottagningens arbete 22 mars kl 15.00 – 16.30 2017

Kom och lyssna till ett seminarium med Skyddsvärnets Krismottagning i Göteborg – en volontärbaserad krismottagning för ensamkommande ungdomar. Terapeuter och psykologer berättar om sitt arbete med ungdomarna och varför de valt att arbeta volontärt i en idéburen organisation. Läs mer om seminariet här! Kom och lyssna till ett seminarium med[…]

Ny hemsida!

Vi är mycket glada och stolta över att kunna presentera vår nya hemsida.

Ny Logga!

I samband med att vi lanserar vår nya hemsida har vi också förändrat vår grafiska profil.

Nytt avtal med VG – regionen

Skyddsvärnet har nyligen fått ett avtal med Västra Götalandsregionen om att bedriva öppenvårdsbehandling för personal med missbruk- och beroende relaterade problem.

Debattartikel kring ensamkommande barn

Göteborg Stad måste låta ensamkommande få stanna kvar på sina boenden i väntan på sina asylbesked, kräver sex organisationer som driver boenden för ungdomar.