Medarbetare

Anette Skårner

Docent i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete i Göteborg