Medarbetare

Mats Hedenskog

Mats Hedenskog,

Direktor

Mobil 0734-151501

Mats började som direktor på Skyddsvärnet i juli 2014. Innan dess hade han han en tjänst inom Göteborgs som områdeschef inom individ och familjeomsorg. Han har haft uppdrag som ledare inom Göteborgs stad sedan 2002 och var dessförinnan bl.a chef för ett privat HVB hem och frivårdsinspektör inom kriminalvården. Under åren 1996 – 1999 jobbade Mats som kurator på Skyddsvärnets socialmedicinska mottagning.

Mats Linkedin profil