Medarbetare

Maria Austrin

Områdeschef stöd och skydd

Mobil 070-3780192

 

Min utbildningsbakgrund är socionom med tillägg inom psykiatri och juridik. Har arbetat som myndighetsutövare inom SoL, LSS i Borås Kommun och Göteborg stad under flera år. Vidare har jag arbetat som metodutvecklare inom Göteborg stad. Innan jag började på Skyddsvärnet i maj 2016 var jag enhetschef i Härryda kommun.