Krismottagningens verksamhetsberättelse 2017

Krismottagningen vid Skyddsvärnet i Göteborg tar emot ensamkommande flyktingbarn i behov av krisbehandling och stödsamtal som inte kan få hjälp inom den offentliga vården. Under 2017 har 850 behandlingssamtal genomförts. Dessutom har psykoterapeuter vid mottagningen skrivit ca 30 intyg till Migrationsverket, Migrationsdomstolen och Socialtjänsten rörande ungdomarnas psykiska ohälsa, vårdbehov och i vissa fall gjort åldersbedömningar. Under 2017 har tyvärr ungdomarnas psykiska hälsotillstånd allvarligt försämrats. På grund av årslånga väntetider på besked, godtyckliga åldersuppskrivningar och rättslösa bedömningar på Migrationsverket har krisreaktionerna fördjupats. Både fysiska och psykiska posttraumatiska symtom har tillkommit med suicidtankar, suicidförsök, djupa depressioner och kognitiva funktionsnedsättningar.  Behandlingsarbetet har varit direkt suicidförebyggande. Genom att många fyllt 18 år och därmed förlorat sitt stödjande nätverk med god man, BUP- kontakt och personal på ungdomsboenden har psykoterapeuterna även behövt utveckla kontakter med advokater, socialtjänst, sjukvård och skola. Detta nätverksarbete har krävt ca 200 arbetstimmar under året. Ungdomarna har varit mycket tacksamma för den hjälp de kunnat få vid Krismottagningen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *