{{ toggleLabel }}
A

Adress

Skyddsvärnet i Göteborg
Haga kyrkogata 6
411 23 Göteborg

Jobbar efter Skyddsvärnsandan

Peter Strandberg är en av fyra kontaktpersoner på Skyddsvärnets lägenhetsavdelning. Han och kollegorna möter människor i olika skeden i livet och var och en med sina utmaningar. Att se varje individ och utforma stöd utefter varje boendes förutsättningar och livsvillkor är avgörande för att resultatet ska bli bra.

Peter Strandberg är en av fyra kontaktpersoner på Skyddsvärnets lägenhetsavdelning. Han och kollegorna möter människor i olika skeden i livet och var och en med sina utmaningar. Att se varje individ och utforma stöd utefter varje boendes förutsättningar och livsvillkor är avgörande för att resultatet ska bli bra.

– Vi som kontaktpersoner jobbar efter Skyddsvärnsandan: människors lika värde och absoluta vilja till förändring, det vill säga hjälp till självhjälp. Den boende ska vara i fokus och känna delaktighet i allt vi gör. Vi som kontaktpersoner är en viktig pusselbit i de boendes liv, för att de ska kunna växa och komma tillbaka till ett normalt fungerande och värdigt liv, säger Peter.

Kontaktpersonerna arbetar från det allra första mötet med att bygga relation och skapa tillit. Det gör de genom att visa på empati och respekt, fungera som bollplank, lyssna på deras problem och vara en medmänniska. De stöttar och motiverar de boende till att våga ta egna initiativ.

Vad är det bästa med jobbet som kontaktperson?

– Jobbet är givande på många olika sätt. Först och främst är det ett privilegium att få komma in i människors liv och få stötta och hjälpa dem på deras väg mot ett bättre liv (utan alkohol och droger, spelmissbruk etc.) och i bästa fall en egen bostad. Sedan är det ett fritt arbete med mycket egenansvar. Och känslan man får när någon klient går vidare till ett kommunalt kontrakt är fantastisk!

Vilka utmaningar ser ni?

– Det känns som om vårt samhälle blir hårdare och hårdare och Göteborg är dessutom en väldigt segregerad stad. Socialtjänsten får tuffa direktiv uppifrån så arbetet mot bostadslöshet har förändrats mycket de senaste åren. Idag har många som kommer till oss även psykiska diagnoser, vissa i kombination med blandmissbruk och kriminalitet. Det leder till att många har kognitiva svårigheter, bär på skamkänslor och har problem med relationer.

På Skyddsvärnets lägenhetsavdelning bor människor i alla åldrar mellan 20 och 75 år. En del har kommit som flyktingar från krig och som kan vara traumatiserade. Många saknar gymnasieexamen och har inte varit ute i arbetslivet. Dessa komplexa problem ställer stora krav på kontaktpersonerna, som behöver vara kunniga inom en rad olika områden.

Vad är ni mest stolta över?

– Att vi får höra av tidigare boenden att de möttes av respekt och ett positivt bemötande hos oss, vilket fick dem att känna att de hade ett värde. Att de känner sig trygga i kontakten med oss. Och att vårt arbete bidrar till deras förändring, förbättring och personliga utveckling.

”Mitt främsta mål är att bli en bra pappa för min dotter” 

”Att bo på Lägenhetsavdelningen betyder allt för mig, frihet under ansvar med ett stort stöd utefter mina behov. Det kan i slutändan leda till att jag med min bakgrund kan få ett kommunalt kontrakt. Jag har tidigare levt ett liv med våld, kriminalitet, spelmissbruk och drogberoende. Jag har under mina 45 år aldrig haft ett förstahandskontrakt. Alltid hyrt i andra hand eller varit inneboende hos vänner. I dag har jag hopp om att kunna leva ett liv utan kriminalitet och droger där jag kan vårda mina relationer. Mitt främsta mål är att få tillbaka min dotter och bli en bra pappa för henne.”

Joakim, 45, en av lägenhetsavdelningens klienter.

Peter Strandberg hemma hos Joakim, en av hans klienter på lägenhetsavdelningen.

Relaterat