{{ toggleLabel }}
A

Adress

Skyddsvärnet i Göteborg
Haga kyrkogata 6
411 23 Göteborg

Halvvägshus – en årsrapport

Halvvägshus ger fängelsedömda en bättre väg ut till ett liv utan kriminalitet. Under vistelsen på Skyddsvärnet stöttas klienterna i stort och smått, från att återigen få laga sin egen mat till att komma tillbaks till arbetslivet och återuppta kontakten med familjen.

Halvvägshus ger fängelsedömda en bättre väg ut till ett liv utan kriminalitet. Under vistelsen på Skyddsvärnet stöttas klienterna i stort och smått, från att återigen få laga sin egen mat till att komma tillbaks till arbetslivet och återuppta kontakten med familjen.

Under 2019 fick Skyddsvärnet fortsatt förtroende att driva Halvvägshuset för 13+3 platser för män. Beläggningen har varit bra och vi har haft ett snitt på tolv belagda platser per månad under året. Endast en person fick avbryta sin placering utifrån alkoholintag under utökad fritid.

Susanne är en av handledarna på Halvvägshuset

Halvvägshus för kvinnor, som startade hösten 2018, har haft minst en och ibland två placeringar varje månad. Vi har under året fått lära oss hur det är att arbeta med kvinnor som har ett kriminellt förflutet, vilket kan skilja sig en del från arbetet med män. Kvinnorna har ofta ett större nätverk omkring sig med barn och barnbarn och de känner också ett högre krav på sig att finnas tillhands för personer i deras närhet. Det innebär att de ofta har en svårare utsluss än vad de flesta män har. De behöver ofta mer, och andra, resurser än de manliga klienterna men har också inneburit många fina möten, värdefull utveckling och nya erfarenheter. Att ha halvvägshusverksamhet för både män och kvinnor är väldigt givande för oss på Skyddsvärnet och vi hoppas på sikt att Kriminalvården kan erbjuda fler platser för kvinnor.

Samarbetet med Kriminalvården har utvecklats med fortsatt regelbundna möten med placeringsansvariga på frivårdsmyndigheten. Under året har vi haft besök och granskning av Kriminalvårdens huvudkontor, vilket gav bra respons och de var väldigt nöjda med vår verksamhet. Vi har tagit emot frivårdare från Kriminalvårdsutbildningen och vår personal besöker regelbundet Kriminalvårdsutbildningen och föreläser om vårt arbete på Skyddsvärnet. Vi har även tagit emot studiebesök från Kriminalvårdsutbildningar i USA där amerikanska collegestudenter hälsat på oss.

Åsa, Louise och Susanne, personal på Halvvägshuset.

Under hösten 2019 har vi haft en praktikant som studerar till socialpedagog och som har arbetat på Högsboanstalten. Halvvägshusets medarbetare har under året fått kompetensutveckling i kriminalvård, social dokumentation, metodhandledning samt processhandledning.

Relaterat