{{ toggleLabel }}
A

Adress

Skyddsvärnet i Göteborg
Haga kyrkogata 6
411 23 Göteborg

Fem idéburna organisationer i partnerskap med Göteborgs stad för ett bättre flyktingmottagande

Vi tror att vi gör det bäst tillsammans – därför har vi än en gång skapat ett IOP kring boende och mottagande av flyktingar.

Ett partnerskap mellan fem idéburna organisationer och Göteborgs stad möjliggör 500 boendeplatser för människor som flytt krigets Ukraina. Men vi vet att det inte räcker med boende. Våra mervärden som idéburna organisationer bidrar till en helhetslösning som underlättar integrationen med mötesplatser, hjälp till arbete, skola, myndighetskontakter och vård.

Tillsammans kan vi ge de som tvingats fly från Ukraina en bra start i Göteborg, till exempel genom att snabbt få ett jobb och lära känna vårt samhälle. Det är vi stolta över att bidra till!

Mats Hedenskog, direktor på Skyddsvärnet i Göteborg

Vi känner varandra sedan tidigare, kompletterar varandra och vi har lång erfarenhet av att driva sådana här boenden, senast 2015 för ensamkommande ungdomar.

– Målet med det här IOP:t är att bidra till ett bra mottagande, goda boendemiljöer och en bra integration för dem som kommer, säger Helene Mellström, direktor på Bräcke diakoni.”

Redan i slutet av februari träffades de idéburna organisationerna första gången och erbjöd snabbt sina tjänster. Med ny lagstiftning kan vi äntligen hjälpa till på det sätt vi vill. Tidigare har flyktingar från Ukraina hänvisats till Migrationsverkets upphandlade boenden. Från 1 juli får myndigheten möjlighet att i stället anvisa dem till kommunerna.

– Vi tror på de småskaliga lösningarna som är integrerade i staden och som inte bara omfattar boende. Det har vi sagt hela våren, men det var först nu som möjligheten öppnades och det vi är väldigt glada för säger Emil Mattsson, direktor på Räddningsmissionen.

Ett IOP eller idéburet offentligt partnerskap är en överenskommelse mellan en kommun och idéburna organisationer. För i ett Idéburet partnerskap (IOP) finns inga färdiga lösningar. Dessa skapar vi tillsammans. Behoven hos dem vi möter får styra vilka insatser vi erbjuder. Det här IOP:t bygger på en tydlig målbild där vi bidrar med olika delar. Tilliten mellan oss idéburna och staden är helt avgörande för att kunna lösa denna samshällsutmaning.

Våra olika mervärden:

Bräcke diakoni – Rådgivning, volontärsamordning och vaccination – vaccinerar svårnådda grupper
Göteborgs stadsmission – mötesplats – erbjuder mat, rådgivning och kläder till ukrainska flyktingar
Reningsborg – Klädinsamling – Bistår med kläder här i Sverige och stöttar sin systerorganisation i Moldavien 
Räddningsmissionen – Hjärterum – bistår med boende hemma hos privatpersoner
Skyddsvärnet i Göteborg – Jobbstart Ukraina – hjälper till ett första jobb och länkar jobbsökande och företag

Kontaktpersoner:

Helene Mellström, Bräcke diakoni
helene.mellstrom@brackediakoni.se,031- 50 26 94

Emil Mattsson, Räddningsmissionen
emil.mattsson@raddningsmissionen.se031-7121202

Mats Hedenskog, Skyddsvärnet i Göteborg
mats.hedenskog@skyddsvarnet.org, 0734-15 15 01

Michael Albertsson, Reningsborg
mikael.albertsson@reningsborg.se070-979 42 10

Lotta Säfström, Göteborgs Stadsmission
lotta.safstrom@stadsmissionen.org031-755 36 01

Relaterat