{{ toggleLabel }}
A

Adress

Skyddsvärnet i Göteborg
Haga kyrkogata 6
411 23 Göteborg

”Du ska inte behöva förtjäna din bostad, det är en mänsklig rättighet.”

I tisdags deltog Skyddsvärnet på den nationella Bostad först-konferensen, som i år hölls i Örebro. Skyddsvärnet driver Bostad Först i Göteborg ihop med Göteborgs stad och Stadsmissionen och konferensen är ett tillfälle för oss att tillsammans utforska och främja betydelsen av Bostad Först-modellen. 

Bostad först grundar sig i en enkel med kraftfull princip: varje individ har rätt till ett tryggt och stabilt boende. Att ha tak över huvudet är en förutsättning för att klara av att ta itu med utmaningar i livet. Metoden Bostad Först riktar sig till personer som har varit hemlösa under en längre tid och ofta har komplexa svårigheter, såsom missbruk eller psykisk ohälsa. Målet är att erbjuda en långsiktig bostadslösning utan övermäktiga villkor som lätt riskerar att göra individen hemlös igen. Dessutom erbjuds kontinuerligt stöd och det är här Skyddsvärnet kommer in. Skyddsvärnet har arbetat med metoden sedan 2018, där vi regelbundet besöker våra deltagare för att erbjuda stöd, motivation och rådgivning. Stödet är ovillkorat och finns kvar så länge det behövs.

– Du ska inte behöva förtjäna din bostad, det är en mänsklig rättighet, säger Nadja Hakkarainen, gruppchef för Skyddsvärnets Bostad Först-grupp och en av deltagarna på konferensen.

Två centrala frågor var i fokus under årets konferens; hur vi bättre kan tillgodose kvinnors behov av stöd och hur vi kan främja sysselsättning och aktiviteter för de som omfattas av Bostad Först.

– Man måste börja i rätt ände, och det innebär att ge människor ett tryggt boende först. Utan detta fundamentala steg blir det svårt att göra betydande förändringar i sitt liv. Tillfälliga boenden, så som härbärgen eller akutboende, leder ofta till temporära lösningar på problem med psykisk ohälsa, arbetslöshet och missbruk, säger hon.

Relaterat