{{ toggleLabel }}
A

Adress

Skyddsvärnet i Göteborg
Haga kyrkogata 6
411 23 Göteborg

Category Archive: Pressmeddelande

 1. Göteborgs Stad och Skyddsvärnet i samarbete för att förbättra flyktingars hälsa

  Leave a Comment

  Sysslolöshet och oro inför framtiden gör situationen svår för ukrainare i Göteborg. Med hjälp av aktivitetskoordinatorer och hälsofrämjande mikrovanor hoppas Göteborgs Stad och Skyddsvärnet förbättra flyktingarnas hälsa och hjälpa dem att hitta sin plats i Sverige.

  Vi vill öka deras framtidstro och motivera till aktivitet trots att man lever mellan två länder, säger Ragnhild Ekelund.

  När Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina inledde Göteborgs Stad och idéburen sektor ett samarbete för att erbjuda boende åt de ukrainare som flytt hit. Idag driver man tillsammans 13 större kollektiva boenden med cirka 700 platser runt om i Göteborg. Många av dem som bor på boendena är i gång med arbete, studier och deltar i olika aktiviteter, men det finns också en grupp som är passiva, mår dåligt och saknar kontaktnät utanför boendet.

  – De kommer inte utanför huset. En del av dem oroar sig mycket för framtiden, har svårt att sova och känner att de inte har något sammanhang, berättar Ragnhild Ekelund, enhetschef för anvisningsboende i socialförvaltningen Sydväst.

  Med passiviteten ökar risken för psykisk ohälsa, missbruk och den grundläggande hälsan försämras. Genom projektet Hopp och kraft – mikrovanor för mindre ohälsa och förbättringar i vardagen vill Göteborgs Stad och Skyddsvärnet Göteborg hjälpa de boende att bryta mönstren. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beviljat 1,7 miljoner kronor för insatser som ska motverka passivisering och underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden.

  – Vi är väldigt glada över möjligheten att genomföra de här viktiga insatserna tillsammans med Göteborgs Stad. Samverkan har varit nyckeln ända från start och det här projektet är ytterligare ett steg i det arbetet. Vi är stolta över Göteborgsmodellen, som står för ett samordnat, vänligt och värdigt mottagande av flyktingar där staden och idéburen sektor hjälps åt för att göra det så bra som möjligt, säger Emma Forseth, utvecklingschef på Skyddsvärnet Göteborg.

  Aktivitetskoordinatorer ska lotsa

  Tre aktivitetskoordinatorer har anställts för att lotsa och motivera de boende till aktiviteter på till exempel bibliotek, hälsotek, samhällsorienterande insatser, öppna förskolor eller genom den ideella föreningen Help Ukraine. Koordinatorerna ska också ta fram nya skräddarsydda aktiviteter tillsammans med ukrainarna.

  – Vilka aktiviteter det blir beror på vad de boende själva anser att de behöver för att må lite bättre. Det kan vara alltifrån promenadgrupper och konstnärliga aktiviteter till att starta en podd med samhällsinformation på ukrainska. De som mår mycket psykiskt dåligt kommer vi att hjälpa vidare till professionell behandling, säger Ragnhild Ekelund.

  Mikrovanor för att främja hälsa

  En viktig del i projektet blir att jobba med så kallade mikrovanor och introducera små förändringar för att främja hälsa. Forskning visar att det är enklare att lyckas med en förändring om vi gör små förändringar under en längre tid än om vi gör en större förändring direkt.

  – Att skapa hållbara vanor är svårt för oss alla. Som nyanländ lever du dessutom med en stor osäkerhet inför framtiden, vilket gör att det kan kännas övermäktigt. Men med mikrovanor kan man göra små förändringar i rätt riktning utan att anstränga sig särskilt mycket. Det kan börja med något så enkelt som att ta regelbundna, korta promenader runt boendet, säger Ragnhild Ekelund.

  Hjälpa att hitta jobb

  Under andra delen av projektet kommer fokus att skifta från hälsofrämjande aktiviteter till att hjälpa ukrainarna till arbete. Tanken är att bygga vidare på Skyddsvärnets goda erfarenheter från projektet ”Jobbstart Ukraina” och erbjuda hjälp med bland annat att översätta CV och kontakter med arbetsgivare.

  – Vi hoppas kunna ge dem en väg in i det svenska samhället och göra dem mer delaktiga i sina liv här även om det pågår ett krig där hemma. Om vi lyckas vill vi gärna sprida arbetssättet till andra verksamheter som möter nyanlända, säger Ragnhild Ekelund.

  Kort om projektet Hopp och kraft – mikrovanor för mindre ohälsa och förbättringar i vardagen

  • Ska främja hälsa, motverka passivisering och hjälpa ukrainare att komma närmare arbetsmarknaden.
  • Drivs av socialförvaltningen Sydväst och Skyddsvärnet Göteborg. Samarbetsparter är Bräcke diakoni, Help Ukraine, Reningsborg, Räddningsmissionen, Stadsmissionen och socialförvaltningen Centrum.
  • Viktiga metoder i projektet är mikrovanor och användardriven innovation – att utgå från målgruppens behov och ta fram lösningar tillsammans med dem.
  • Finansieras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län genom Tidiga insatser för asylsökande som ska främja asylsökande personers framtida etablering i Sverige genom en meningsfull sysselsättning under asyltiden.
  • Projektet pågår till och med december 2024.
 2. Skyddsvärnet satsar på arbetsträning på Ringön

  Leave a Comment

  Skyddsvärnet Göteborg har förvärvat bolagen Utbildningsrederiet, Marinskroten och Göteborgs Skeppshandel på Ringön, som bedriver arbetsträning, skeppshandel och skrotning av uttjänta båtar. Förvärvet blev klart den 19 september 2023. Därmed får Skyddsvärnet en egen verksamhet för arbetsträning och arbetsrehabilitering.

  Verksamheten på Ringön är Skyddsvärnets första förvärv och blir ett viktigt och efterlängtat komplement i den 109-åriga föreningens arbete för att minska social utsatthet.

  – Det är en unik verksamhet som passar väldigt bra ihop med Skyddsvärnets värdegrund och övriga verksamheter. Det är pusselbiten vi saknat för att bli kompletta i arbetet med att stötta människor till tryggt boende, god psykisk hälsa och egenförsörjning, säger Mats Hedenskog, direktor på Skyddsvärnet Göteborg. 

  Social gemenskap kring båtar och återbruk

  Utbildningsrederiet har, tillsammans med Marinskroten och Skeppshandeln en lång historia på Ringön. De tidigare ägarna har bedrivit arbetsträning och restaurering av gamla träbåtar i över tio år. Runt verksamheten har en stark social gemenskap vuxit fram där träbåtsentusiaster, fritidsbåtsägare och motorintresserade arbetar sida vid sida med personer som av olika skäl står långt från arbetsmarknaden.

  – Det är en plats där alla är välkomna, oavsett bakgrund. Här får både båtar och människor chans att komma på rätt köl. Det är ett värde som vi är stolta över att få förvalta och utveckla vidare, säger Mats Hedenskog.

  Under hösten 2023 kommer verksamheten drivas vidare ungefär som tidigare, men under 2024 kommer flera satsningar göras för att förbättra och utveckla både arbetsträningen och servicen till kunder och båtintresserade.

  Nytillsatt verksamhetschef är Patrik Hedenstedt, som tidigare varit vd på GKSS. Han tillträder på heltid den 1 december.

  För mer information, kontakta gärna Mats Hedenskog, mats.hedenskog@skyddsvarnet.org

 3. Fem idéburna organisationer i partnerskap med Göteborgs stad för ett bättre flyktingmottagande

  Leave a Comment

  Vi tror att vi gör det bäst tillsammans – därför har vi än en gång skapat ett IOP kring boende och mottagande av flyktingar.

  Ett partnerskap mellan fem idéburna organisationer och Göteborgs stad möjliggör 500 boendeplatser för människor som flytt krigets Ukraina. Men vi vet att det inte räcker med boende. Våra mervärden som idéburna organisationer bidrar till en helhetslösning som underlättar integrationen med mötesplatser, hjälp till arbete, skola, myndighetskontakter och vård.

  Tillsammans kan vi ge de som tvingats fly från Ukraina en bra start i Göteborg, till exempel genom att snabbt få ett jobb och lära känna vårt samhälle. Det är vi stolta över att bidra till!

  Mats Hedenskog, direktor på Skyddsvärnet i Göteborg

  Vi känner varandra sedan tidigare, kompletterar varandra och vi har lång erfarenhet av att driva sådana här boenden, senast 2015 för ensamkommande ungdomar.

  – Målet med det här IOP:t är att bidra till ett bra mottagande, goda boendemiljöer och en bra integration för dem som kommer, säger Helene Mellström, direktor på Bräcke diakoni.”

  Redan i slutet av februari träffades de idéburna organisationerna första gången och erbjöd snabbt sina tjänster. Med ny lagstiftning kan vi äntligen hjälpa till på det sätt vi vill. Tidigare har flyktingar från Ukraina hänvisats till Migrationsverkets upphandlade boenden. Från 1 juli får myndigheten möjlighet att i stället anvisa dem till kommunerna.

  – Vi tror på de småskaliga lösningarna som är integrerade i staden och som inte bara omfattar boende. Det har vi sagt hela våren, men det var först nu som möjligheten öppnades och det vi är väldigt glada för säger Emil Mattsson, direktor på Räddningsmissionen.

  Ett IOP eller idéburet offentligt partnerskap är en överenskommelse mellan en kommun och idéburna organisationer. För i ett Idéburet partnerskap (IOP) finns inga färdiga lösningar. Dessa skapar vi tillsammans. Behoven hos dem vi möter får styra vilka insatser vi erbjuder. Det här IOP:t bygger på en tydlig målbild där vi bidrar med olika delar. Tilliten mellan oss idéburna och staden är helt avgörande för att kunna lösa denna samshällsutmaning.

  Våra olika mervärden:

  Bräcke diakoni – Rådgivning, volontärsamordning och vaccination – vaccinerar svårnådda grupper
  Göteborgs stadsmission – mötesplats – erbjuder mat, rådgivning och kläder till ukrainska flyktingar
  Reningsborg – Klädinsamling – Bistår med kläder här i Sverige och stöttar sin systerorganisation i Moldavien 
  Räddningsmissionen – Hjärterum – bistår med boende hemma hos privatpersoner
  Skyddsvärnet i Göteborg – Jobbstart Ukraina – hjälper till ett första jobb och länkar jobbsökande och företag

  Kontaktpersoner:

  Helene Mellström, Bräcke diakoni
  helene.mellstrom@brackediakoni.se,031- 50 26 94

  Emil Mattsson, Räddningsmissionen
  emil.mattsson@raddningsmissionen.se031-7121202

  Mats Hedenskog, Skyddsvärnet i Göteborg
  mats.hedenskog@skyddsvarnet.org, 0734-15 15 01

  Michael Albertsson, Reningsborg
  mikael.albertsson@reningsborg.se070-979 42 10

  Lotta Säfström, Göteborgs Stadsmission
  lotta.safstrom@stadsmissionen.org031-755 36 01

 4. Så vill civilsamhället knäcka långtidsarbetslösheten

  Leave a Comment

  Pressmeddelande från Skyddsvärnets arbetsgivarorganisation Fremia och Skoopi, intresseorganisationen för arbetsintegrerande sociala företag

  I dag lanserar Skoopi och Fremia Civilsamhälleslyftet, ett gemensamt förslag för att bekämpa långtidsarbetslösheten. Förslaget riktar sig till personer som på grund av ett funktionshinder har nedsatt arbetsförmåga och därför står långt ifrån arbetsmarknaden. Förslaget har skickats i ett PM till arbetsmarknadsutskottet i riksdagen, inför arbetsmarknadsminister Eva Nordmarks besök där den 17 februari.

  Långtidsarbetslösheten har bitit sig fast på höga nivåer. De människor som har varit arbetslösa mer än två år närmar sig 100 000 personer och fortsätter att öka. Bland de långtidsarbetslösa bedöms över 40 000 personer ha en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Men mörkertalet är stort. Enligt Arbetsförmedlingen finns det brister i systemet som gör att en del personer med funktionsnedsättning inte fångas upp.

  – Att bryta den här utvecklingen är centralt, såväl för de enskilda individerna som för samhället i stort. Det krävs därför omedelbara och kraftfulla satsningar. Det är de flesta överens om. Tyvärr sätter den pågående reformeringen av Arbetsförmedlingen käppar i hjulen, säger Patrik Schröder, samordnare civilsamhälle, Fremia.

  Lämnar tillbaka pengar

  Arbetsförmedlingens möjligheter att arbeta med dem som står långt från arbetsmarknaden, inte minst dem med en funktionsnedsättning, har kraftigt försämrats under de senaste åren. Antalet handläggare som är specialiserade på gruppen har minskat. De digitala systemen och arbetsformerna fungerar dåligt för funktionsnedsatta. Arbetsförmedlingen har vidare lämnat tillbaka pengar från sitt anslag för stöd till personer med funktionsnedsättning samtliga år under perioden 2013–2020, med undantag för 2019.

  Arbetsintegrerande sociala företag, ASF, och andra organisationer inom civilsamhället har lång erfarenhet av att arbeta med förstärkt arbetsträning och anpassade anställningar för de här grupperna.

  – Själva syftet med ett ASF är att skapa anpassade anställningar för dem som av olika skäl behöver det. Tyvärr används ASF och civilsamhällesorganisationer numera endast i liten utsträckning. Arbetsförmedlingen prioriterar i stället anvisning till upphandlade tjänster. Hittills har reformeringen av Arbetsförmedlingen därför snarare stjälpt än hjälpt de långtidsarbetslösa, säger Ulrica Persson, ordförande i Skoopi, intresseorganisationen för arbetsintegrerande sociala företag.

  Nordmark till arbetsmarknadsutskottet

  Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark är kallad till arbetsmarknadsutskottet torsdag 17 februari för att diskutera just hur reformeringen av arbetsförmedlingen har påverkat möjligheterna till stöd för långtidsarbetslösa. För att bistå den diskussionen med all den kunskap och erfarenhet som finns inom ASF och civilsamhället har Fremia och Skoopi skickat ett PM med ett förslag till en satsning på ett ”Civilsamhälleslyft” för att bekämpa långtidsarbetslösheten bland funktionsnedsatta.

  I dag, onsdag 16 februari, besöker arbetsmarknadsminister Eva Nordmark Fagersta. Där kommer hon bland annat att träffa representanter för kommunen och Arbetsförmedlingen. Hon besöker också det arbetsintegrerande sociala företaget Dialogkraft i Norberg där Ulrica Persson är verksamhetsledare.

  – Det är kul och viktigt att Eva Nordmark kommer hit, så att vi får visa vårt företag och vad ett ASF kan bidra med i praktiken, säger Ulrica Persson.

  Fakta Civilsamhälleslyftet:

  • Kostnad: två miljarder kronor per år, under tre år.
  • Arbetsförmedlingen får ansvaret för dessa medel som används till bland annat stödpersoner till långtidsarbetslösa med funktionsnedsättning, förstärkt arbetsträning hos ASF och civilsamhällesorganisationer, lönebidrag för utveckling i anställning, samt till kunskapsutveckling.
  • Effekt: 8 000 platser för förstärkt arbetsträning per år. 5 000–10 000 platser för anpassade anställningar med lönebidrag för utveckling i anställning eller introduktionsanställning. Antalet beror på tjänstgöringsgraden hos individerna.

  Läs hela pressmeddelandet här!

 5. IVA-ENERGI fixar lunch till vårdpersonal

  Leave a Comment

  Extraordinära situationer kräver extra insatser. Nu gör vi på Skyddsvärnet vad vi kan för att stötta Coronakrisens största hjältar – sjukvårdspersonalen.

  Många olika krafter hjälper till just runt om i Sverige och världen. Folk, företag och organisationer hjälper det offentliga där de kan. Just vårt snabbt sammansatta nätverk fokuserar på att hjälpa den snabb-öppnade extra IVA-enhet som sedan förra veckan startats på Sahlgrenska i Göteborg: Covid IVA SUS samt den motsvarande avdelningen Covid IVA Kungälv.

  Agnes Andersson lastar in varor. Foto: Emelie Asplund.

  I praktiken handlar det om praktiska blixtinsatser till personal och anhöriga. Initiativtagare till projektet är Skyddsvärnet Göteborg, överläkaren Patrik Martner på Sahlgrenska samt Louise Johansson, kock och entreprenör.

  ”Det känns otroligt bra att kunna stötta personalen som sliter så hårt på våra Covid 19-avdelningar. De är de riktiga hjältarna”, säger Louise Johansson.

  Vi lagar och levererar 100 portioner lunchmat varje dag, måndag till söndag till IVA-personalen på Sahlgrenskas Covid 19-avdelning. Utöver det levererar vi flera gånger i veckan smoothies, frukt, mellanmål och fikabröd till avdelningen, samt till IVA Covid 19-avdelningen på Kungälvs Sjukhus.

  Den största delen av matvarorna skänks av flera samarbetspartners; Grönsakshallen Sorunda, Fisk idag, Ica Focus, Condeco, Olivolja etc, Ica Maxi Kungälv, Eckes-Granini. Vi jobbar hela tiden med att hitta fler som vill skänka varor till projektet. Intresset och engagemanget har varit väldigt stort. Det vi inte kan få tag på genom donationer köper vi in.

  Agnes Andersson, en av kockarna, lägger upp maten. Foto: Emelie Asplund.

  Skyddsvärnet kickstartade det här projektet måndag den 4 maj och första leveransen av smoothies, resorb, kexchoklad, drickor m.m. till avdelningens fikarum skedde redan samma dag. Vi har också försett IVA-avdelningen på Sahlgrenska med två Samsung-tablets för att anhöriga ska kunna kommunicera via Skype med patienter som intensivvårdas och inte får besökas på plats. Dessa kommer lånas ut så länge avdelningen behöver det.

  Vi har för ändamålet hyrt Sjömanskyrkans kök. Där jobbar varje dag flera kockar under ledning av kocken och en av initiativtagarna Louise Johansson. Personalen är permitterade eller uppsagda från sina ordinarie restauranger. Alla ställer upp ideellt, även om vi parallellt med detta söker finansiering från olika håll för att kunna avlöna personalen.

  Den färdiglagade lunchen levereras till Sahlgrenska. Foto: Emelie Asplund.

  ”Det är fantastiskt roligt att kunna använda Sjömanskyrkan, som stått tom en längre tid, för att laga mat och samla personalen. De har varit fantastiska med att snabbt ställa sina lokaler till förfogande för oss och väldigt hjälpsamma med allt praktiskt”, säger Mats Hedenskog, direktor på Skyddsvärnet.

 6. Nu invigs Västsveriges första halvvägshus för kvinnor

  Leave a Comment

  Nu öppnar Skyddsvärnet ett av Sveriges första halvvägshus för kvinnor. Varmt välkomna på invigning och visning av lokalerna!

  Tid: 7 november klockan 14:00 – 15:00
  Plats: Haga Kyrkogata 6

  Vi bjuder på kaffe och tårta, visar runt och berättar mer om verksamheten.
  Meddela deltagande senast måndag 5 november till halvvagshuset@skyddsvarnet.org.

  Halvvägshus är en utslussningsåtgärd inom kriminalvården med syfte att underlätta villkorlig frigivning av fängelsedömda. Skyddsvärnet har bedrivit halvvägshus för män sedan 2007. I år öppnar de första halvvägshusen för kvinnor i på tre platser Sverige. I Göteborg har uppdraget gått till Skyddsvärnet.

  ”Det är ett viktigt uppdrag och glädjande att vi nu kan börja jobba mer aktivt med kvinnor och hjälpa dem tillbaka till ett liv utan kriminalitet. Kvinnor är extra utsatta efter sin tid på anstalt därför känns det mycket bra att vi nu kan göra en riktad insats till dem”, säger Maria Austrin, områdeschef Stöd och Skydd på Skyddsvärnet.

  Louise Lindblad är en av handledarna på Halvvägshuset.

  Intagna kan ansöka om att bo på halvvägshus under den sista delen av sin verkställighet. På halvvägshuset får klienterna hjälp att hitta sin identitet utanför det kriminella livet i en hemlik miljö med självhushållning och sysselsättning. På Skyddsvärnet kan de intagna även ta del av psykologer och samtalsterapeuter samt specialistläkare utan kostnad.