{{ toggleLabel }}
A

Adress

Skyddsvärnet i Göteborg
Haga kyrkogata 6
411 23 Göteborg

Category Archive: Organisationen

 1. Jobbstart Ukraina – nu som ESF-projekt!

  Leave a Comment

  Vår verksamhet som hjälper ukrainare att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden har blivit ett ESF Care-projekt. Projektet har gjort det möjligt att anställa ytterligare två personer som jobbar med både samhällsvägledning, arbetsmarknadskunskap och matchning mot arbetslivet. Vi är väldigt glada över möjligheten att utveckla det arbete vi startade redan i april förra året, och hjälpa fler att få egen försörjning i Sverige!

  Läs mer om projektet här.

 2. POP IN hade fler besökare än någonsin 2021

  Leave a Comment

  POP IN, beläget på Gustav Adolfs torg i nära anslutning till Brunnsparken och Nordstan, har under 2021 bedrivit sina verksamheter i centrum med oförminskad aktivitet trots pandemin. POP IN har haft fler besök än någonsin tidigare och många nya unga vuxna har kommit in till verksamheten för att få stöd. POP IN:s unika läge, att verksamheten är placerad där ungdomarna fi nns, medför att man når många av de som annars inte är beredda att ta emot stöd.

  Exempel på insatser som gett resultat under 2021

  Jobb
  Ett 30-tal unga har fått fasta jobb. Ytterligare 40 har fått timanställningar. Det är en stor variation på de områden de unga fått jobb inom: Elektronikbranschen, restauranger, hemtjänst, städ, sjukvård, betongarbete, lagerarbete, butik, laboratorium, byggbranschen, livsmedelsbranschen och personlig assistent.

  Boende
  Över 25 unga vuxna har fått boende som är längre än en månad. 14 av de unga har fått andrahandskontrakt på minst sex månader och två ungdomar har lyckats få ett förstahandskontrakt. Några ungdomar har fått inneboendekontrakt utan tidsperiod.

  Studier
  Ett antal unga vuxna har fått hjälp in i studier men flera har kunnat fullfölja sina gymnasiestudier och har fått ut sin examen. Många har gått yrkesutbildning, till exempel vårdbiträde, VVS, El/Energi, Restaurangbiträde, Fordon, Handel, Bygg och Omsorg. Två unga har gått samhällslinje respektive tekniskt gymnasium.

  Besöksstatistik 2021
  Antal besök under året: 1690 besök
  Antal nya besökare som ej varit i lokalen tidigare: c:a 300 personer
  Antal uppföljningssamtal per telefon under året c:a 2000 telefonkontakter

 3. Äntligen ny lagstiftning för idéburen sektor !

  Leave a Comment

  Så här skriver vår branschorganisation FAMNA: ”Många år av idogt arbete har gett resultat! Idag föll klubban i Sveriges riksdag och vi kan med stor glädje konstatera att vi har en ny lagstiftning som radikalt förändrar förutsättningarna för idéburen sektor.

  Den nya lagstiftningen börjar gälla 1 januari 2023 och innebär att det blir möjligt för kommuner och regioner att rikta upphandlingar till idéburna aktörer. En förändring som Famna och Famnas medlemmar kämpat länge för.

  Riksdagens sa också ja till den kompromiss som innebär att upphandlande myndigheter får möjlighet att reservera rätten att delta i valfrihetssystem till idéburna organisationer, men med undantag för primärvården. Även detta är ett stort och viktigt kliv framåt.

  Sist, men inte minst, innebär den nya lagstiftningen att en tydlig definition förs in i lagtext i och med möjligheten för idéburna organisationer att lista sig i ett register som föreslås hanteras av Kammarkollegiet.

  Famna vill rikta ett stort tack till alla sina medlemmar som jobbat hårt för att få till den här förändringen. Tillsammans gör vi skillnad!

  I våra undersökningar har vi sett att stödet för att idéburen sektor ska växa är stort, längs hela den politiska skalan. Nu väntar vi med spänning på att politiker på alla nivåer visar mod och vilja att använda dess nya möjligheter. För utan verkstad bli även lagtext bara tomma ord.

  Med detta sagt, idag firar vi – imorgon kavlar vi upp ärmarna igen.”

  Senast uppdaterad 2022-06-02

 4. Vi söker personal till boende för ukrainska flyktingar

  Leave a Comment

  Under våren har vi startat ett boende med 200 platser för ukrainska flyktingar. Boendet ligger i Frölunda. Vi bemannar upp boendet med både anställd personal och volontärer för att ge familjerna bästa möjliga mottagande. Boendet har ansvarig personal dygnet runt.

  Vi söker nu personal – välkommen med din ansökan enligt nedan.

  Boendepersonal
  Vi söker både dag, kväll och nattpersonal. Läs mer på denna länk.


  Hör av dig med din anmälan till info@skyddsvarnet.org så snart som möjligt!

 5. Jobbar efter Skyddsvärnsandan

  Leave a Comment

  Peter Strandberg är en av fyra kontaktpersoner på Skyddsvärnets lägenhetsavdelning. Han och kollegorna möter människor i olika skeden i livet och var och en med sina utmaningar. Att se varje individ och utforma stöd utefter varje boendes förutsättningar och livsvillkor är avgörande för att resultatet ska bli bra.

  – Vi som kontaktpersoner jobbar efter Skyddsvärnsandan: människors lika värde och absoluta vilja till förändring, det vill säga hjälp till självhjälp. Den boende ska vara i fokus och känna delaktighet i allt vi gör. Vi som kontaktpersoner är en viktig pusselbit i de boendes liv, för att de ska kunna växa och komma tillbaka till ett normalt fungerande och värdigt liv, säger Peter.

  Kontaktpersonerna arbetar från det allra första mötet med att bygga relation och skapa tillit. Det gör de genom att visa på empati och respekt, fungera som bollplank, lyssna på deras problem och vara en medmänniska. De stöttar och motiverar de boende till att våga ta egna initiativ.

  Vad är det bästa med jobbet som kontaktperson?

  – Jobbet är givande på många olika sätt. Först och främst är det ett privilegium att få komma in i människors liv och få stötta och hjälpa dem på deras väg mot ett bättre liv (utan alkohol och droger, spelmissbruk etc.) och i bästa fall en egen bostad. Sedan är det ett fritt arbete med mycket egenansvar. Och känslan man får när någon klient går vidare till ett kommunalt kontrakt är fantastisk!

  Vilka utmaningar ser ni?

  – Det känns som om vårt samhälle blir hårdare och hårdare och Göteborg är dessutom en väldigt segregerad stad. Socialtjänsten får tuffa direktiv uppifrån så arbetet mot bostadslöshet har förändrats mycket de senaste åren. Idag har många som kommer till oss även psykiska diagnoser, vissa i kombination med blandmissbruk och kriminalitet. Det leder till att många har kognitiva svårigheter, bär på skamkänslor och har problem med relationer.

  På Skyddsvärnets lägenhetsavdelning bor människor i alla åldrar mellan 20 och 75 år. En del har kommit som flyktingar från krig och som kan vara traumatiserade. Många saknar gymnasieexamen och har inte varit ute i arbetslivet. Dessa komplexa problem ställer stora krav på kontaktpersonerna, som behöver vara kunniga inom en rad olika områden.

  Vad är ni mest stolta över?

  – Att vi får höra av tidigare boenden att de möttes av respekt och ett positivt bemötande hos oss, vilket fick dem att känna att de hade ett värde. Att de känner sig trygga i kontakten med oss. Och att vårt arbete bidrar till deras förändring, förbättring och personliga utveckling.

  ”Mitt främsta mål är att bli en bra pappa för min dotter” 

  ”Att bo på Lägenhetsavdelningen betyder allt för mig, frihet under ansvar med ett stort stöd utefter mina behov. Det kan i slutändan leda till att jag med min bakgrund kan få ett kommunalt kontrakt. Jag har tidigare levt ett liv med våld, kriminalitet, spelmissbruk och drogberoende. Jag har under mina 45 år aldrig haft ett förstahandskontrakt. Alltid hyrt i andra hand eller varit inneboende hos vänner. I dag har jag hopp om att kunna leva ett liv utan kriminalitet och droger där jag kan vårda mina relationer. Mitt främsta mål är att få tillbaka min dotter och bli en bra pappa för henne.”

  Joakim, 45, en av lägenhetsavdelningens klienter.

  Peter Strandberg hemma hos Joakim, en av hans klienter på lägenhetsavdelningen.

 6. ”I dag får jag vara en av hjältarna”

  Leave a Comment

  Mia Sundblad har varit volontär på Skyddsbussen sedan hösten 2018. Hon är ute minst var fjortonde dag, ibland oftare. Engagemanget började då hon var ute och nattvandrade med en annan grupp och fick syn på Skyddsbussen på Järntorget.
  ”Sedan dess har jag varit fast!

  För Mia är det veckans höjdpunkt att följa med Skyddsbussen ut i natten. Hon ser ett stort behov av att öka vuxennärvaron i samhället och att visa att de vuxna finns där för att stötta.

  ”Jag har ett barn som tidigare har haft problem med narkotika så jag vet vad det kan innebära och hur viktigt det är att det finns vuxna runtomkring. Mitt barn är drogfri idag. Men jag som förälder hade aldrig klarat det själv, det krävs att samhället hjälper till. Det behövs hjältar som reder ut livet, och idag får jag vara en av dem som hjälper andra.”

  Humor är ett viktigt redskapen i arbetet med ungdomar, tycker Mia. Att man vågar prata, men också skratta och skoja.

  Våra ungdomar behöver oss.
  Och vi behöver dem!

  ”Ibland behöver man ta till en allvarligare ton men det är viktigt att aldrig skälla eller vara arg på dem. Ibland ber jag ungdomar att knäppa sin jacka så att de inte fryser, då blir jag verkligen som en morsa och de skrattar åt mig. Men våra ungdomar behöver oss. Och vi behöver dem.”

  Skyddsbussens personal och volontärer har olika åldrar och ursprung. Det ser Mia som en styrka med verksamheten. Det finns en stor språkkompetens och olika kulturella bakgrunder i arbetsgruppen.

  ”Det är en stor styrka att vi är olika och att vi visar att man kan jobba ihop ändå, jag som svensk 76-årig tant jobbar ihop med en ung kille från Somalia. Men vi är alla lika bra och viktiga. Och så har vi roligt och trivs ihop, och det spiller av sig på dem vi möter. Oftast är det mycket glädje. Jag vet att polisen är nöjda också, jag jobbar som polisvolontär emellanåt och de pratar så mycket gott om Skyddsbussen.”

 7. Halvvägshus – en årsrapport

  Leave a Comment

  Halvvägshus ger fängelsedömda en bättre väg ut till ett liv utan kriminalitet. Under vistelsen på Skyddsvärnet stöttas klienterna i stort och smått, från att återigen få laga sin egen mat till att komma tillbaks till arbetslivet och återuppta kontakten med familjen.

  Under 2019 fick Skyddsvärnet fortsatt förtroende att driva Halvvägshuset för 13+3 platser för män. Beläggningen har varit bra och vi har haft ett snitt på tolv belagda platser per månad under året. Endast en person fick avbryta sin placering utifrån alkoholintag under utökad fritid.

  Susanne är en av handledarna på Halvvägshuset

  Halvvägshus för kvinnor, som startade hösten 2018, har haft minst en och ibland två placeringar varje månad. Vi har under året fått lära oss hur det är att arbeta med kvinnor som har ett kriminellt förflutet, vilket kan skilja sig en del från arbetet med män. Kvinnorna har ofta ett större nätverk omkring sig med barn och barnbarn och de känner också ett högre krav på sig att finnas tillhands för personer i deras närhet. Det innebär att de ofta har en svårare utsluss än vad de flesta män har. De behöver ofta mer, och andra, resurser än de manliga klienterna men har också inneburit många fina möten, värdefull utveckling och nya erfarenheter. Att ha halvvägshusverksamhet för både män och kvinnor är väldigt givande för oss på Skyddsvärnet och vi hoppas på sikt att Kriminalvården kan erbjuda fler platser för kvinnor.

  Samarbetet med Kriminalvården har utvecklats med fortsatt regelbundna möten med placeringsansvariga på frivårdsmyndigheten. Under året har vi haft besök och granskning av Kriminalvårdens huvudkontor, vilket gav bra respons och de var väldigt nöjda med vår verksamhet. Vi har tagit emot frivårdare från Kriminalvårdsutbildningen och vår personal besöker regelbundet Kriminalvårdsutbildningen och föreläser om vårt arbete på Skyddsvärnet. Vi har även tagit emot studiebesök från Kriminalvårdsutbildningar i USA där amerikanska collegestudenter hälsat på oss.

  Åsa, Louise och Susanne, personal på Halvvägshuset.

  Under hösten 2019 har vi haft en praktikant som studerar till socialpedagog och som har arbetat på Högsboanstalten. Halvvägshusets medarbetare har under året fått kompetensutveckling i kriminalvård, social dokumentation, metodhandledning samt processhandledning.

 8. Nu är Skyddsvärnet HBTQ-certifierade!

  Leave a Comment

  I juni 2020 blev Skyddsvärnet Göteborg, som en av de första idéburna organisation i Sverige, HBTQ-certifierad av RFSL.

  Certifieringen är en normkritisk utbildning som hålls av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter). Utbildningen ger verktyg för att kunna arbeta systematiskt med likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter. För att certifieras ska också en handlingsplan godkännas av RFSL.

  Vi är stolta och glada över att ha blivit certifierade, det ligger helt i linje med Skyddsvärnets värdegrund och ambition att vara en organisation där alla känner sig välkomna och sedda. Processen har dessutom gjort oss som jobbar här ännu mer sammansvetsade och gett upphov till många givande diskussioner och samtal, säger Mats Hedenskog, direktor på Skyddsvärnet.

  Målet med certifieringen är ett bättre möte med alla våra klienter och besökare, och att bli en bättre arbetsgivare. Fokus ligger på hbtq-frågor, men certifieringen har också hjälpt oss att reflektera över normer och bemötande i ett bredare perspektiv, och gett oss en historisk överblick över hur lagar och rättigheter förändrats över tid i Sverige. Certifieringen omfattar alla våra verksamheter och all personal har genomgått utbildningen.

  Ökad kunskap ger bättre möten

  Personer som identifierar sig som hbtq (homosexuella, bisexuella, transpersoner, queer) är ingen homogen grupp, lika lite som män är det, eller kvinnor, eller personer med funktionsvariationer. Att genomföra en hbtq-certifiering är ett strukturerat sätt att arbeta i syfte att skapa förutsättningar för ett respektfullt bemötande av alla medarbetare och besökare. Om våra besökare känner sig välkomna från början läggs en förtroendefull grund för fortsatt positiv kontakt. Fokus för hbtq-certifieringen är hbtq-personers livsvillkor, normer kopplade till kön, könsidentitet och sexualitet, samt hur vi på bästa sätt bemöter hbtq-personer, men resultatet kommer alla till gagn oavsett kön eller sexuell läggning.

  Alla ska känna sig välkomna

  Vi har tagit fram en handlingsplan där hbtq-kunskap och hbtq-perspektivet integreras i verksamheten på flera sätt. Certifieringen ska leda till en faktisk skillnad i vår verksamhet. Vi ser också över informationsmaterial, blanketter, styrdokument och hur våra lokaler ser ut. Målet är att skapa en miljö där alla känner sig inkluderade och välkomna.