{{ toggleLabel }}
A

Adress

Skyddsvärnet i Göteborg
Haga kyrkogata 6
411 23 Göteborg

Socialt arbete sedan 1914

Våra verksamheter Placera hos oss

Stöd våra
verksamheter

Skänk en gåva Bli medlem

Stöd våra
verksamheter

Skänk en gåva Bli medlem

Socialt arbete för ett bättre samhälle

Vårt syfte är att förebygga social utslagning och skapa bättre förutsättningar för människor med psykosociala problem och i olika former av utanförskap.  Våra verksamheter spänner från skyddade boenden till psykologmottagning, arbetsmarknadsinsatser och ungdomscenter. Gemensamt är tron på varje människas förmåga att styra sitt eget liv. Vi är politiskt och religiöst obundna och återinvesterar vårt överskott i verksamheten, så att vi ständigt kan göra mer för fler.

Våra verksamheter Vår vision och värdegrund

Vi jobbar efter Skyddsvärnsandan; människors lika värde och vilja till förändring, det vill säga hjälp till självhjälp. Den boende är i fokus och ska få känna delaktighet i allt vi gör.

Nyheter

Våra medarbetare

Vi är stolta över vår kompetenta och mångfacetterade personalgrupp, som alla jobbar för att skapa en bättre värld som bygger på medmänsklighet, ett respektfullt förhållningssätt och tro på varje individs förmåga till förändring och utveckling. Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Kontakta våra medarbetare

Bli medlem!

I svåra tider behövs den idéburna sektorn mer än vanligt. Hjälp oss fortsätta göra nytta för människor som har det tufft genom att bli medlem i föreningen för 100 kronor per år.

Bli medlem Skänk en gåva